Themamaand: Uitgedaagd tot duurzaam leven

Hoe gaan we vanuit het geloof om met de zorg voor de aarde?

Vanaf zondag 11 november doorlopend tot zondag 9 december organiseren wij een nieuwe themamaand in de Tuindorpkerk: ’Zorg voor de aarde.’ We belichten actuele maatschappelijke thema’s vanuit één van de christelijke of joodse tradities die ingebed zijn in het brede Bijbelse stroomgebied.

Zo belichten we het thema onderdak, je plek vinden in een gemeenschap, vanuit de Keltische traditie. Het thema voedsel wordt doordacht vanuit de Calvinistische traditie met aandacht voor rentmeesterschap. Het pittige thema klimaat wordt belicht zowel vanuit de bijbels profetische als de bijbels apocalyptische traditie (joods en christelijk) en het thema dieren en planten komt aan de orde vanuit de Franciscaanse Spiritualiteit.
Om de vieringen heen hebben we een kleine keur aan zinvolle activiteiten georganiseerd. Er zit allicht iets bij waar jij of waar u aan wilt deelnemen!

Week I:
Zondag 11 november: Viering over Onderdak : Ineke van Keulen
Dinsdag 13 november: Leerhuis over Keltische Spiritualiteit, Bas van den Berg
Week II:
Zondag 18 november: Viering over Voedsel: Piet Jan Rebel
Zondag 18 november: kindernevendienst: duurzaam leren leven samen met Lisette Haverkamp
Vrijdag 23 november: Taizé viering met jongeren bij de zusters van Leefgemeenschap Casella in Hilversum
Week III:
Zondag 25 november: Viering over Klimaat: Bas van den Berg i.s.m. de Groene Kerk
Zondag 25 november: Verwonderwandeling samen met mensen van Hart voor de Schepping [13.00-14.30]
Woensdag 28 november: Hoe kunnen wij elkaar steunen in onze zorg voor de aarde? Annette Kerkstra, Kees Kwant, Robert Quast en Bas van den Berg.
Week IV:
Vrijdag 7 december: Kookworkshop ‘Lekker duurzaam’: Riet Hessel en Els Sytema
Zondag 9 december: Viering over dieren en planten: Ype Viersen.
Maandag 10 december: Avond over ‘Spiritualiteit, muziek en zorg voor het leven’ Sjouktje Hoeksema, Henk Walvoort & Wilma van der Zeijden