De Tuindorpkerk staat niet in Nashville

Het zal hopelijk niemand verbazen dat de kerkenraad van de Tuindorpkerk zich uitdrukkelijk wil distantiëren van de inhoud van de Nashville verklaring. De Tuindorpkerk is een kerk die een thuis wil zijn voor iedereen. We zijn er voor ieder ras, voor elke man of vrouw, voor ieder kind. Je hoort erbij als je getrouwd bent, als je eenzaam bent, arm, rijk, gezond of ziek. Natuurlijk zijn we er ook voor de vrouw en haar vriendin of vrouw en voor de man en zijn man of zijn vriend. We zijn er voor ieder die deel wil uitmaken van onze kerkgemeenschap.

Kerkenraad Tuindorpkerk