Woord van dank

Lieve mensen van de Tuindorpkerk,

Veel dank voor jullie warme belangstelling en steun tijdens Jans ziekte en na zijn overlijden.


Speciaal een woord van dank aan Piet Jan. Jij hebt op een bijzondere wijze inhoud gegeven aan je gesprekken met Jan. Vooral je laatste bezoek aan hem heeft diepe indruk op me gemaakt.

Hartverwarmend is dit alles.

Hartelijke groet, Anneke Helder- Gispen
Mede namens Annemarie en Elisabeth