Sedermaaltijd 18 april 2019

Elk jaar vieren we op Witte Donderdag de Sedermaaltijd. We volgen daarbij de Haggada, een vertelling met vaste elementen, zoals het samen eten, de Hallelpsalmen en uitleg van diverse symbolen.

Toen we begonnen aan de voorbereidingen voor de Sedermaaltijd stelden Marca en ik elkaar eerst de vraag waarom deze maaltijd belangrijk voor ons is. Waarom vieren we de Sedermaaltijd en hopen we dit met zoveel mogelijk mensen te delen?

We ontdekten drie aspecten die voor ons van belang zijn:
- het vieren van bevrijding
- de verbinding met de Joodse bronnen en
- de ontmoeting met elkaar.

Ontmoeting
We realiseerden ons dat wij elkaar 13 jaar geleden tijdens de Sedermaaltijd voor het eerst echt hebben ontmoet. Het delen van de maaltijd en de ruimte die er tijdens de viering is voor gesprek, biedt mogelijkheden om elkaar op een andere manier te leren kennen; om ervaringen met elkaar te delen en elkaar echt te ontmoeten. De warme band die toen is ontstaan, geeft ons nog elke keer als we elkaar zien vreugde.

1360615895Nhagada 1

Bronnen
In de Haggada zitten veel onderdelen van Pesach, het feest waarmee Joden de Uittocht uit Egypte gedenken. Zo vragen de jongste kinderen zingend waarom deze avond anders is dan andere avonden en plengen we druppels wijn voor alle tien plagen van Egypte. Zoals bij veel onderdelen wordt ook hierbij een verbinding naar vandaag gemaakt als gezegd wordt:
"Elke druppel wijn plengen we als een teken van hoop en gebed, dat mensen de plagen die hen bedreigen weten uit te bannen, overal waar ze gevonden worden, te beginnen in ons hart.
-het maken van oorlog
-het leren van haat en geweld
-het vervuilen van de aarde
-het verdraaien van wat recht is
-het uitbraken van laster en misdadigheid
-het verwaarlozen van menselijke noden
-het onderdrukken van landen en volken
-het verrotten van de cultuur
-het aan banden leggen van wetenschap en kennis
-het verval van vrijheid"
Dit maakt dit verhaal ook nu nog goed invoelbaar; je kunt vergelijkingen vinden met je eigen leven van alledag.

Bevrijding
Tijd nemen voor de Sedermaaltijd en voor elkaar hebben wij ervaren als een bevrijding van de sleur van alledag. Ook helpt het Uittochtverhaal ons om de bevrijding van Pasen te begrijpen. En bezinning op de Joodse wortels van ons geloof stelt ons open voor interculturele aspecten van ons dagelijks leven, bevrijdt ons van een benauwde blik op onszelf.

Al deze aspecten maken de Sedermaaltijd voor ons een waardevolle viering. Los daarvan is het een gezellige avond met bijzonder eten en lekkere wijn uit Israël.
Als u dit ook wilt ervaren, bent u van harte welkom bij de Sedermaaltijd: dit jaar op donderdag 18 april vanaf 19 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur en er zijn haggada's te koop of te leen.