VIERKRACHT: tot rust komen

Waar vind jij rust in je leven? Hoe geef je het een plek? Wat is rust eigenlijk?
Op zondag 9 februari verkennen we dit met VIERkracht.

We zoeken de rust in stilte, in beweging, en muziek en beeld. We komen tot onszelf, tot elkaar, tot God.

Wanneer: zondag 9 februari
Hoe laat: we beginnen om 11.00 uur. Vanaf 10.30 is er koffie.

Na de dienst is er - voor wie wil - een gezamenlijke lunch.

We hopen je dan te ontmoeten!

Het voorbereidingsgroepje,

Henk
Jan
Kersten
Sander
Sietske
Thomas
Ype