Aanmelding vieringen startzondag

Graag wijs ik erop dat het aantal plaatsen voor de vieringen de komende tijd zeer beperkt is. Dat betekent dat we de aanmelding moeten stoppen als het maximum bereikt is. Voor de viering van tien uur zal dat eerder het geval zijn dan voor de meditatieve viering van kwart voor negen.

De opzet van de Startzondag blijft ongewijzigd. Zie daarvoor het artikel Startzondag. Geef je afzonderlijk op voor de twee genoemde bijeenkomsten via de aanmeldingsknop op de homepagina van de website. We organiseren in de Blauwe Zaal een crèche en KinderNevenDienst voor kinderen t/m 12 jaar. Kinderen kunnen op het digitale formulier apart worden aangemeld.

Wie de viering of vieringen niet kan bijwonen, nodigen we uit om via de kerkomroep ‘aanwezig’ te zijn. We nemen het advies van de overheid om mensen te vragen mondkapjes te dragen over.

Een aantal mensen heeft de gewoonte ontwikkeld om zich pas bij de deur voor het eerst te melden. Als we het maximum hebben bereikt, kunnen we die mensen helaas niet meer toelaten.