Over de dienst van 3 december

Op zondagochtend 3 december, Eerste Advent, wordt volgens Luthers gebruik een cantate in de dienst uitgevoerd: Nun komm der Heiden
Heiland, van Georg Philipp Telemann.

De Tuindorpcantorij zingt het koorgedeelte, sopraan Arleen van Wijland zingt de solo-partijen en het
geheel wordt begeleid door een strijkers-ensemble. De tekst is gebaseerd op de middeleeuwse hymne Veni Redemptor Gentium, door Luther vertaald in
het Duits en bij ons bekend als Kom tot ons, de wereld wacht. Door ook andere liederen uit deze traditie te kiezen krijgt de dienst een Luthers
karakter, een hommage aan 500 jaar reformatie en hoe het verder ging. De dienst begint, zoals altijd, om 10.00 u en bij de uitgang wordt een
bijdrage gevraagd voor de onkosten.