Sedermaaltijd 29 maart 2018

We proberen ons in de veertigdagentijd te bezinnen op wat wezenlijk is voor ons leven; door bepaalde dingen los te laten of juist meer aandacht te geven.

Dit kun je ervaren als een bevrijding van de sleur van alledag. Het creëert ruimte die mogelijkheden biedt tot delen en ontmoeting.

Ook de Sedermaaltijd, die in de Tuindorpkerk altijd op Witte Donderdag plaats vindt, is zo'n moment van het vieren van bevrijding, van verbinding met de Joodse bronnen en met elkaar. We vieren samen de maaltijd en leren tegelijkertijd veel over de manier waarop de Joden de Uittocht uit Egypte gedenken. Dit verhaal van de Uittocht heeft veel elementen die ook vandaag de dag nog goed invoelbaar zijn; je kunt vergelijkingen vinden met je eigen leven van alledag.

De Sedermaaltijd geeft ook gelegenheid om je tafelgenoten op een andere manier te leren kennen, wat we iedereen natuurlijk van harte gunnen. En daarom bent u nu alvast van harte uitgenodigd voor de Sedermaaltijd: dit jaar op donderdag 29 maart vanaf 19 uur.