Financiën

Van de penningmeester; mei 2020

De jaarrekening over 2019 van de Tuindorpkerk sluiten we af met een positief saldo van € 71.056 en daar zijn we heel dankbaar voor. Dit mooie bedrag hebben we voor een belangrijk deel te danken aan (verhuur)inkomsten die hoger en kosten die lager zijn uitgevallen dan begroot.

Lees meer...

Van de penningmeester, april 2020

Allereerst hoop ik van harte dat het goed met u gaat. Sinds het uitbreken van het coronavirus is er veel om ons heen veranderd. Dagelijks merken we de gevolgen van het 1,5 meter afstand houden, bij het boodschappen doen, het gedwongen binnen zitten en het niet meer mogen zien van kinderen en kleinkinderen doet pijn en geeft verdriet.

Lees meer...

Van de penningmeester; Wekelijkse collecte blijft mogelijk

Gelukkig gaan diensten nog wel door, maar nu we door het coronavirus niet meer wekelijks bij elkaar collectezakmogen komen, raken de collectes in de knel. Van verschillende kanten en ook uit de wijkgemeente krijgen wij daar vragen over. 

Lees meer...

Bericht van de penningmeester, maart 2020

Voorlopige jaarrekening 2019 sluit met een resultaat van € 71.000!! 

Lees meer...