Financiën

Stand financiën na de zomervakantie 2019

Allen die al een gift hebben gegeven voor de wijkactie hartelijk bedankt!! Helaas blijft het bedrag wat achter bij voorgaande jaren. 

Lees meer...

Stand van zaken wijkfinanciën, september 2019

Ook dit jaar werd weer een beroep op u gedaan voor een extra gift via de wijkactie.

Lees meer...

De penningmeester over Aktie Kerkbalans 2019 en wijkactie


Speciaal voor de mensen die nog geen toezegging hadden gedaan voor de Aktie Kerkbalans, is er in mei een “narooiactie” gehouden. Vanuit het Bureau PGU werd aan iedereen die niet heeft gereageerd, een herinnerings- brief gestuurd.

Lees meer...

Bericht van de penningmeester, april 2019

Verlies definitieve jaarrekening 2018 pakt hoger uit. 

Lees meer...

Voorlopige jaarrekening 2018: een verlies van €1.100

Hier vindt u een overzicht van de voorlopige jaarrekening over 2018 van de Tuindorpkerk en informatie over de Actie Kerkbalans.

Lees meer...