Financiën

Bericht van de penningmeester November 2019

Met nog 2 maanden te gaan gaat het erom spannen of we het streefbedrag gaan halen.

Lees meer...

Stand financiën na de zomervakantie 2019

Allen die al een gift hebben gegeven voor de wijkactie hartelijk bedankt!! Helaas blijft het bedrag wat achter bij voorgaande jaren. 

Lees meer...

Stand van zaken wijkfinanciën, september 2019

Ook dit jaar werd weer een beroep op u gedaan voor een extra gift via de wijkactie.

Lees meer...

De penningmeester over Aktie Kerkbalans 2019 en wijkactie


Speciaal voor de mensen die nog geen toezegging hadden gedaan voor de Aktie Kerkbalans, is er in mei een “narooiactie” gehouden. Vanuit het Bureau PGU werd aan iedereen die niet heeft gereageerd, een herinnerings- brief gestuurd.

Lees meer...