Bericht van de penningmeester, april 2019

Verlies definitieve jaarrekening 2018 pakt hoger uit. 

Door een nagekomen afrekening van de energieleverancier van ruim € 2.400, is 2018 afgesloten met een verlies van € 3.529.

Door € 4.000 uit de bestemmingsreserves te halen kunnen we dit verlies nu wegwerken.
Het resultaat na verrekening met bestemmingsreserves bedraagt positief € 471.
Het overzicht dat ik in de vorige Mozaïek liet zien ondergaat geen wijzigingen.
Wilt u meer weten over de jaarrekening? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Aktie Kerkbalans 2019
Ten tijde dat de kopij moest worden aangeleverd voor deze Mozaïek was de actuele stand van de Aktie Kerkbalans nog niet binnen.
We moeten daarom nog even geduld hebben tot de volgende Mozaïek.

Giften
Via Els Sytema mocht ik een gift ontvangen van € 10 van NN. Deze gift is bestemd voor het wijkwerk van de Tuindorpkerk.
Beste gever, hartelijk dank voor uw gift.

Gerrit Verweij
penningmeester