De penningmeester over Aktie Kerkbalans 2019 en wijkactie


Speciaal voor de mensen die nog geen toezegging hadden gedaan voor de Aktie Kerkbalans, is er in mei een “narooiactie” gehouden. Vanuit het Bureau PGU werd aan iedereen die niet heeft gereageerd, een herinnerings- brief gestuurd.

De Wijkraad van Kerkrentmeesters hoopt van harte dat wanneer u een herinneringsbrief heeft ontvangen alsnog een toezegging doet en, wanneer mogelijk, een bedrag overmaakt. Tot en met april is ruim € 61.000 aan bijdragen ontvangen.
Dit is ruim € 5.000 minder dan we vorig jaar eind april hadden ontvangen.

Streefbedrag 2019:                       € 161.700
Ontvangen tot en met april 2019: € 61.284

Wijkactie
Evenals voorgaande jaren wordt in de loop van juni de wijkactie gehouden. Met de wijkactie vragen we een financiële bijdrage van iedereen die bij de Tuindorpkerk betrokken is, dus ook de mensen die niet voor de Aktie Kerkbalans worden aangeschreven. Dit jaar ontvangen de mensen waarvan het e-mailadres bekend is, deze brief per e-mail. Dit scheelt aanzienlijk in de portokosten en dat is het eerste verdiend. De e-mail heeft ook een link naar de pagina financiën van de website van de Tuindorpkerk met meer informatie over de financiën.

Voor deze actie wordt het rekeningnummer van de Tuindorpkerk gebruikt.
We hopen dat velen een duit in het zakje willen doen!

Het IBAN nummer van de wijkrekening is:
NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters,

Gerrit Verweij
( penningmeester@tuindorpkerk.nl  )