Stand van zaken wijkfinanciën, september 2019

Ook dit jaar werd weer een beroep op u gedaan voor een extra gift via de wijkactie.

Het doel van deze actie is het in balans brengen van de inkomsten en de uitgaven. In de afgelopen maanden is al een flink aantal giften voor de wijkactie binnengekomen, per 19 augustus stond de teller op ruim € 6.400

Tot en met 30 juni is er voor de wijk ruim € 84.000 aan AKB bijdragen ontvangen.

Hieronder vindt u de stand van zaken voor de Aktie Kerkbalans en wijkactie.
Streefbedrag                                  € 161.700
Ontvangen t/m 30 juni/19 augustus € 90.400
Met nog vier maanden te gaan wordt het best spannend of we het streefbedrag ook daadwerkelijk gaan halen.

Alle gevers heel hartelijk bedankt! En mocht u het vergeten zijn?
Geven voor de wijkactie kan via de wijkrekening van de Tuindorpkerk.
Het IBAN nummer van de wijkrekening is:
NL95 RABO 0130713120,
PGU Tuindorpkerk Utrecht.

Gerrit Verweij

penningmeester@tuindorpkerk.nl