Stand financiën na de zomervakantie 2019

Allen die al een gift hebben gegeven voor de wijkactie hartelijk bedankt!! Helaas blijft het bedrag wat achter bij voorgaande jaren. 

Mogen wij de wijkactie door middel van dit schrijven nogmaals onder uw aandacht brengen? Bij voorbaat onze dank.

Stand van zaken Aktie Kerkbalans 2019 en wijkactie Hieronder vindt u de stand van zaken voor de Aktie Kerkbalans en de wijkactie in 2019. Alle gevers heel hartelijk dank!! We gaan de goede kant op, maar de komende maanden moet er nog wel ruim € 44.000 bij komen

Streefbedrag 2019:                               € 161.700
Ontvangen tot en met augustus 2019:  € 117.332

Geven voor de wijkactie kan via de wijkrekening van de Tuindorpkerk.
Het IBAN nummer van de wijkrekening is: NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Aktie Kerkbalans 2020
De voorbereidingen voor de Aktie Kerkbalans 2020 zijn weer gestart. Afgelopen jaar zijn de brieven voor deze actie door de lopers van de Mozaïek en klein Mozaïek en een aantal gemeenteleden rondgebracht. Ook volgend jaar willen we van hun diensten weer graag gebruik maken en hopen dat een ieder daar zijn steentje aan wil bijdragen. In een latere Mozaïek kom ik hier nog op terug.

Gerrit Verweij

( penningmeester@tuindorpkerk.nl  )