Van de penningmeester; Wekelijkse collecte blijft mogelijk

Gelukkig gaan diensten nog wel door, maar nu we door het coronavirus niet meer wekelijks bij elkaar collectezakmogen komen, raken de collectes in de knel. Van verschillende kanten en ook uit de wijkgemeente krijgen wij daar vragen over. 

Inmiddels zijn er door een aantal wijken van de PGU initiatieven ontplooid om de collecte, ondanks de sluiting van de kerken, op digitale wijze vorm te geven.

iDeal
In goed overleg met het bureau van de PGU is gekeken naar verschillende opties. Daarbij is het belangrijk om transparant te blijven en ervoor te zorgen dat de gelden op de juiste wijze worden verwerkt en bij de doelen terecht komen. De meest eenvoudige optie is dan dat collectes worden overgemaakt naar een bankrekening bij de PGU.
In overleg met de PGU heeft de Tuindorpkerk daarom gekozen voor een link op de website.   www.pgu.nu/tuindorpkerkcollecte    .

Met deze link op de website van de Tuindorpkerk kunt u wekelijks per collecte een bedrag invullen en via iDEAL betalen. De collecten komen dan automatisch via de PGU bij het juiste doel terecht. Van het Bureau van de PGU krijgen wij wekelijks een overzicht van de collecteopbrengsten die door de gemeenteleden van de Tuindorpkerk zijn gestort.
Om het makkelijk voor u te maken worden deze link en de collectedoelen vanaf nu ook wekelijks op de liturgie afgedrukt.

andere mogelijkheden, Tuindorpkerk app
Enkele gemeenteleden maken gebruik van een zogenaamde Chrch-app. Ook via deze app kunt u bijdragen aan de collectedoelen. Lees Hier, hoe u daar aan kunt komen. 

Wanneer u geen internet heeft, of als het niet lukt met behulp van de link op de website, kunt u de collecten ook overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie Tuindorpkerk: NL56 RABO 0325 409 021.
Wij hopen op uw medewerking om zo de collectedoelen niet in de knel te laten komen. Alvast bedankt daarvoor.

collectebonnen
Zolang de coronacrisis aanhoudt en we niet naar de kerk kunnen, kunt u ook uw collectebonnen niet kwijt. Voor de gemeenteleden met een abonnement op de collectebonnen heeft het Bureau van de PGU het toezenden van nieuwe collectebonnen opgeschort. Dat betekent dat zij aan het einde van de maand juni geen nieuwe collectebonnen toegestuurd krijgen. Als de kerken weer opengaan kunt u gewoon weer gebruik maken van uw collectebonnen.

dank
Inmiddels hebben enkelen van u al geld gestort op de wijkrekening van de Tuindorpkerk met omschrijving gemiste collecten i.v.m. coronavirus. Alle gevers hartelijk dank voor jullie bijdragen en meedenken.

Namens de Diaconie en Wijkraad van Kerkrentmeesters,
Wil van Dijk, Penningmeester Diaconie
Gerrit Verweij, Penningmeester Tuindorpkerk