Bericht van de penningmeester, Stand van zaken wijkfinanciën

In de zomervakantie is een flink aantal giften voor de wijkactie binnenkomen. Zoals u weet is het doel van de wijkactie geld bijeen brengen voor de vervanging van de geluidsinstallatie in de Tuindorpkerk.

Deze is sterk verouderd en dringend aan vervanging toe. Inmiddels zijn de wensen bekend en weten we dat de nieuwe geluidsinstallatie + € 9.300 gaat kosten. Op 24 augustus stond de teller op € 7.475. Nog ruim € 1.800 te gaan. We hopen ook dit bedrag nog te mogen ontvangen, zodat we in het najaar kunnen genieten van een mooi en helder geluid, zowel thuis als in de kerk.

Voor de Aktie Kerkbalans 2020 is tot en met juni € 86.000 ontvangen, daarmee lopen we mooi op schema. Alle gevers heel hartelijk dank!!
Geven voor de wijkactie kan via de wijkrekening van de Tuindorpkerk met omschrijving Wijkactie.
Het IBAN nummer van de wijkrekening is:  NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Gerrit Verweij
( penningmeester@tuindorpkerk.nl  )