Aktie Kerkbalans – kom alsnog in actie!

bericht van de penningmeester

De eerste resultaten van de Aktie Kerkbalans 2017 voor de Tuindorpkerk zijn binnen. Verheugend is dat uit de gegevens blijkt dat veel mensen meer hebben toegezegd dan vorig jaar. Desondanks laten de verwachte inkomsten ook dit jaar een daling zien: € 135.483 tegenover € 138.529. Nu blijkt aan het eind van het jaar dat de gerealiseerde inkomsten hoger liggen dan de verwachting aan het begin van het jaar, maar het is een geen goed signaal.

Als we wat dieper de cijfers induiken, blijkt dat medio maart 107 mensen nog niet toegezegd hebben. Zouden deze mensen net zoveel toezeggen als in 2016 dan levert dit ruim € 36.000 aan extra inkomsten op. Dus als u nog niet toegezegd heb, kom alsnog in actie. Bent u de enveloppe met de kerkbalansbrief en het toezeggingsformulier kwijt, dan is een email aan mij (penningmeester@tuindorpkerk.nl ) met uw naam en adres voldoende om een nieuw formulier te krijgen. Toezeggen via internet kan ook, via www.pgu.nu/kerkbalans; daarbij heeft u het nummer nodig dat op uw toezeggingsformulier staat.

Uiteraard blijven ook incidentele giften via de wijkrekening welkom Het IBAN nummer van de wijkrekening is:

NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Streefbedrag 2017:                         € 184.000

Ontvangen tot en met februari 2017: € 46.322

Jaarrekening 2016

De jaarrekening over 2016 laat een klein overschot zien van € 1.631. Onderstaande grafieken geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

2016 inkomsten

2016 uitgaven

Wilt u meer weten over de jaarrekening? Neem dan gerust contact met mij op.

Hans-Paul Siderius

(penningmeester@tuindorpkerk.nl)