Bericht van de penningmeester

Narooien en wijkactie  

In het vorige stukje schreef ik er al over: een flink aantal gemeenteleden had nog geen toezegging voor de Aktie Kerkbalans 2017 gedaan. Speciaal voor deze mensen is er in mei een “narooiactie” gehouden: vanuit het Bureau PGU wordt aan iedereen die niet gereageerd heeft, een herinneringsbrief gestuurd. Ik hoop dat die mensen alsnog een toezegging doen, of beter nog, meteen een bedrag overmaken, want we kunnen het geld goed gebruiken. Tot en met april is ruim € 70.000 aan bijdragen ontvangen; dit is iets minder dan we vorig jaar in april ontvangen hadden.

Streefbedrag 2017:                               € 184.000
Ontvangen tot en met april 2017:           € 71.491

De wijkactie gaat ook digitaal

In de loop van juni wordt de wijkactie gehouden. De wijkactie is een financiële actie waarmee we een bijdrage vragen van iedereen die bij de Tuindorpkerk betrokken is, dus ook de mensen die niet voor de Aktie Kerkbalans worden aangeschreven. Dit jaar ontvangen de mensen waarvan het email adres bekend is, de brief voor de wijkactie als email. Dit scheelt een heleboel in portokosten, maar ook heeft de email een link naar de pagina financiën van de website van de Tuindorpkerk met meer informatie over de financiën.
Om geen verwarring te laten ontstaan met de Aktie Kerkbalans wordt voor de wijkactie een ander rekeningnummer, het nummer van de wijkrekening, gebruikt.

Uiteraard blijven ook incidentele giften via de wijkrekening welkom. Het IBAN nummer van de wijkrekening is:

NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Hans-Paul Siderius

(penningmeester@tuindorpkerk.nl )