Stand financiën na de zomervakantie

Bericht van de penningmeester 

 

In de zomervakantie is een flink aantal giften voor de wijkactie binnenkomen; op 16 augustus stond de teller op bijna € 8.000. Hartelijk dank aan alle gevers, en voor wie het vergeten was: geven voor de wijkactie kan altijd via de wijkrekening (zie het nummer onder aan dit stukje).

In totaal is voor de Aktie Kerkbalans 2017 en de wijkactie tot en met juli ruim € 116.000 ontvangen; we zijn dus ruim over de helft voor het streefbedrag van 2017.

Streefbedrag 2017:                     € 184.000
Ontvangen tot en met juli 2017:  € 116.714

 

Begroting 2018

In de zomer wordt ook al de begroting voor het volgende jaar voorbereid. De eerste voorstellen zien er niet heel anders uit dan de afgelopen jaren. Wel houden we rekening met een kleine terugloop in de inkomsten. Weliswaar stijgen de bijdragen per persoon aan de Aktie Kerkbalans nog steeds – gemiddeld ontvangen we dit jaar waarschijnlijk € 50 per persoon meer dan een paar jaar geleden – maar het aantal mensen dat geeft loopt harder terug. De uitgaven moeten hieraan aangepast worden. Het voorstel voor de begroting wordt eerst besproken in de wijkraad van kerkrentmeesters en vervolgens besproken en vastgesteld in de kerkenraad. Als u meer details wilt weten, neem dan gerust even kontakt op.

Het IBAN nummer van de wijkrekening is:

NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Hans-Paul Siderius

(penningmeester@tuindorpkerk.nl )