Bericht van de penningmeester nov. 2017

Stand financiën: nog € 44.000 te gaan  ....

De laatste maanden van het jaar is het altijd spannend of het streefbedrag ook echt gehaald gaat worden. De laatste cijfers – van september – laten zien dat we goed op weg zijn: er is inmiddels bijna € 140.000 van de € 184.000 binnen. Van de € 140.000 is ruim € 10.000 via de wijkactie binnengekomen; voor de Aktie Kerkbalans 2017 staat de teller op een kleine € 130.000. Maar dat betekent ook dat we nog € 44.000 te gaan hebben om het streefbedrag van 2017 te halen.

Streefbedrag 2017:                                              € 184.000
Ontvangen tot en met september 2017:              € 139.809

Begroting 2018

Hieronder vindt u een samenvatting van de begroting voor 2018. Als u de begrotingen van voorgaande jaren gezien hebt, zult u weinig grote verrassingen ontdekken. De reden is dat het overgrote deel van de uitgaven (gebouw en salarissen) vastligt. Een meevaller volgend jaar zijn de dalende kosten voor het Bureau PGU omdat veel meer werk door vrijwilligers uitgevoerd gaat worden.

begroting inkomsten 2018begroting uitgaven 2018

Het IBAN nummer van de wijkrekening is:

NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Hans-Paul Siderius

(penningmeester@tuindorpkerk.nl )