Aktie Kerkbalans 2018: Geven kan op vele manieren

Bericht van de penningmeester,

De Aktie Kerkbalans (AKB) is de belangrijkste inkomstenbron voor de Tuindorpkerk: maar liefst driekwart van de inkomsten krijgen we via de Aktie Kerkbalans. 

Daarom is het belangrijk dat iedereen meedoet aan de Aktie Kerkbalans. Gelukkig is dat heel makkelijk en zijn er steeds meer manieren om uw bijdrage te geven. Iedereen die bij de Tuindorpkerk ingeschreven staat, krijgt een brief met een toezeggingsformulier. Het ingevulde formulier kunt u inleveren in de kerk, of opsturen naar het Bureau PGU. Mensen van wie het email-adres bij het Bureau PGU bekend is, hebben al een email gehad; via de link in de email kunt u heel eenvoudig uw AKB bijdrage toezeggen. Tot slot kunt u ook via de website van de PGU (www.pgu.nu, klik op Geldzaken en dan Kerkbalans) uw bijdrage toezeggen. Hoe u meedoet is eigenlijk niet belangrijk, wel dat u meedoet. Wij zijn dankbaar voor elk bedrag, geef wat u missen kunt en wilt; een indicatie is dat er gemiddeld ongeveer € 500 per actief volwassen lid per jaar nodig is. Hieronder ziet u waar we uw bijdrage voor nodig hebben.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Hans-Paul Siderius, (penningmeester@tuindorpkerk.nl)

begroting uitgaven 2018begroting inkomsten 2018