Waar is het geld gebleven?


Nee, er is niet ingebroken in de Tuindorpkerk. Wat is er wel aan de hand? De eerste resultaten van de Aktie Kerkbalans (AKB) zijn binnen:

Financien Mozaiek 1803In totaal is € 130.000 toegezegd, ongeveer net zoveel als voorgaande jaren. Maar waar in voorgaande jaren rond deze tijd al ongeveer € 46.000 was overgemaakt, is dat dit jaar beperkt tot de helft, bijna € 23.000. Waar is de rest gebleven? Nu mag ik hopelijk aannemen dat in de loop van het jaar het toegezegde bedrag – en liefst nog meer – wel binnenkomt: als penningmeester ben ik pas zeker van het geld als het op de rekening staat.

Wellicht zijn er mensen die nog helemaal niets hebben toegezegd voor de AKB 2018: geen probleem, u kunt uw toezegging regelen via www.pgu.nu, klik op Geldzaken en dan Kerkbalans.
Streefbedrag 2018:
Ontvangen tot en met januari 2018: € 169.000
€ 22.947

U weet: naast uw jaarlijkse bijdrage voor de AKB, kunt u altijd de wijkrekening gebruiken voor een extra gift (en ook deze is van de belasting aftrekbaar): NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Tot slot: dit is het laatste stukje van mij als penningmeester in de Mozaïek. Vanaf 1 april neemt Gerrit Verweij het penningmeesterschap van mij over. Hij is ook bereikbaar via het email-adres penningmeester@tuindorpkerk.nl en zal zich in een volgende Mozaïek voorstellen.

Hans-Paul Siderius
(penningmeester@tuindorpkerk.nl)