Bericht van de penningmeester maart 2018

Beste gemeenteleden, Vanaf 1 april ben ik uw nieuwe penningmeester. Mijn naam is  

Gerrit Verweij.

Met mijn vrouw Albertine en zoon Jasper zijn wij eind juli 2017 in Tuindorp komen wonen en hebben ons aangesloten bij de Tuindorpkerk. Daarvoor woonden wij in Zuilen en waren wij verbonden met de Bethelkerk. Van 2013 t/m 2016 ben ik penningmeester geweest bij de Protestantse wijkgemeente Zuilen.

Hans-Paul is ruim 9 jaar penningmeester geweest van de Tuindorpkerk en vanaf 1 april heb ik het stokje van hem overgenomen.

In de vorige Mozaïek vroeg de penningmeester zich af waar het geld gebleven is. In voorgaande jaren werd in januari ongeveer € 46.000 overgemaakt en dit jaar was dat bijna € 23.000. Hans-Paul heeft dit voor u uitgezocht en nagevraagd bij het Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht. Gebleken is dat in voorgaande jaren een overzicht werd verstrekt van de gelden die binnen kwamen nadat de bank de automatische incasso’s had bijgeschreven. Dit jaar is het overzicht al verstrekt voordat de bank deze incasso’s heeft geïncasseerd. Dit verklaard voor een deel het lagere bedrag dat aan het einde van januari binnen was. In de maand februari is de achterstand weer wat rechtgetrokken.

Overzicht AKB 2018:

Het streefbedrag is                   € 169.000

Ontvangen tot en met februari €   40.344

Zoals u ziet blijft het toegezegd bedrag wel wat achter!! Van niet alle leden is al een toezegging binnen gekomen. Dat kan gebeuren, misschien is het aan uw aandacht ontsnapt. Mag ik u vragen uw toezegging vandaag nog te regelen via internet, www.pgu.nu, klik op Geldzaken en dan op Kerkbalans.

U weet: naast uw jaarlijkse bijdrage voor de AKB, kunt u de wijkrekening ook gebruiken voor een extra gift (en ook deze is van de belasting aftrekbaar):

NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Wanneer u vragen heeft of iets aan mij wilt doorgeven kan dat via het e-mailadres penningmeester@tuindorpkerk.nl

Met een hartelijke groet aan u allen,

Gerrit Verweij