Nieuwe penningmeester

In het maart nummer van Mozaïek stond een oproep voor een penningmeester diaconie Tuindorpkerk, ik voelde me daardoor aangesproken. Na informatie bij de huidige ad interim penningmeester Henk Poot , heb ik me aangemeld.
Wie ik ben?

Mijn naam is Wil van Dijk, 61 jaar,ik woon sinds 1983 met veel plezier in Utrecht (eerst Tuindorp, nu Tuindorp-Oost). In het begin kerkte ik in de Willem de Zwijgerkerk, waar ik ben begonnen als collectant, en na ongeveer een jaar werd ik gevraagd om diaken te worden. Toen de Willem de Zwijgerkerk gesloten werd ben ik meeverhuisd naar de Tuindorpkerk, en het diakenschap heeft me bij het thuis gaan voelen in de Tuindorpkerk geholpen, doordat je dan meteen veel mensen leert kennen en samen dingen doet. Ik ben in die epriode acht jaar diaken geweest.

Ik heb geen partner, geen kinderen, maar het zijn van tante en oudtante brengt mij veel vreugde. Het wordt door mij als een groot voorrecht ervaren dat ik met de gezinnen van mijn neven en nichten mag meegenieten.

Vier dagen per week werk ik als fund accountant bij CBRE, ik houd me voornamelijk bezig met het opstellen van financiële rapportages en het maken van financiële jaarverslagen. Vandaar dat ik het aandurfde om te melden als penningmeester van de diaconie, het is min of meer mijn vakgebied. De afgelopen jaren was er wat minder tijd in mijn leven voor een dergelijke functie, nu ga ik met frisse moed en enthousiasme aan de slag, waarbij ik ook wat “gewone” diaconale taken op me zal nemen, want veel van de onderwerpen binnen de diaconie draag ik een warm hart toe. Kortom: ik heb er zin in!