Bericht van de penningmeester, oktober 2018

Dank u wel!!

Laat ik beginnen met u te danken voor uw financiële bijdrage dit jaar via de Aktie Kerkbalans en/of via de Wijkactie. Dankzij uw steun kan de wijkgemeente rond de Tuindorpkerk haar activiteiten uitvoeren. Het is bemoedigend te ervaren dat zoveel mensen bij onze wijkgemeente betrokken zijn en de kerk een warm hart toedragen. Dank daarvoor.  Stand financiën: nog ruim € 51.000 te gaan

De laatste cijfers – van augustus – laten zien dat het ook dit jaar best weer spannend wordt of we het streefbedrag gaan halen. Van de bijna € 118.000 is op het moment dat ik dit schrijf ruim € 4.500 van de wijkactie (en Mozaïek) binnengekomen. Voor de Aktie Kerkbalans staat de teller op ruim € 113.000. Dat betekent dat we nog ruim € 51.000 te gaan hebben om het streefbedrag van 2018 te halen. Gaat ons dat lukken??

Streefbedrag 2018:                                    € 169.000
Ontvangen tot en met augustus 2018:      € 117.673

Begroting 2019

De Wijkraad van Kerkrentmeesters is op dit moment druk bezig met de begroting voor 2019. In de volgende Mozaïek hoop ik u daarover te berichten.

Het IBAN nummer van de wijkrekening is:

NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Gerrit Verweij

(penningmeester@tuindorpkerk.nl )