LET OP: Nieuwe bankrekening voor Kerkbalans

Vanaf 1 november geldt een nieuw bankrekening voor de Kerkbalans-bijdragen. 

De huidige bankrekening bij Van Lanschot gaat vervallen, omdat deze bank gaat stoppen met haar dienstverlening aan kerken. Hiervoor in de plaats komt de nieuwe bankrekening NL55 RABO 0373 730 462, ten name van Protestantse Gemeente Utrecht.

Als u betaalt via automatische incasso worden uw bijdragen vanaf november vanaf de nieuwe rekening geïncasseerd.

Als u uw bijdrage zelf betaalt via internet bankieren, dan graag vanaf 1 november het nieuwe bankrekeningnummer gebruiken. Overschrijvingen naar de oude rekening worden nog gedurende een jaar doorgestuurd naar de nieuwe bankrekening.

Meer informatie over bijdragen via Kerkbalans vindt u op www.pgu.nu/kerkbalans en natuurlijk in de Kerkbalansbrief die u in januari ontvangt voor de Actie Kerkbalans 2019.

Kerkbalans-bijdragen vanaf 1 november naar:

NL55 RABO 0373 730 462