Communicatie

Er zijn vele wegen

Omdat voor onze communicatie digitale en papieren middelen plotseling erg belangrijk zijn geworden, proberen we een en ander even op een rijtje te zetten. 

Vieringen via internet
Onze vieringen worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl . Ook kun je daar de liturgie opvragen. De link leidt je naar de Tuindorpkerk. Sinds december 2020 zijn ook de vieringen via een uitzending via beeld te zien bij Kerkdienstgemist.nl Het is ook mogelijk om naar de site van de Tuindorpkerk te gaan. Daarop wordt een dienst steeds aangekondigd en door op links in de tekst te klikken, kom je bij viering en liturgie. Als dit allemaal goed loopt, danken we dat aan de verzorgers van de dienst, de voorgangers dus en de betrokken musici, maar ook aan mensen die de liturgie verzorgden, de technicus die de knoppen bedient en Martijn Noordermeer die ervoor zorgt dat de opname zonder ruis beschikbaar is.

Mozaïek
De ons vertrouwde Mozaïek blijft bijna maandelijks afgedrukt en verspreid worden. Met de Mozaïek heb je veel informatie binnen handbereik. Als het gaat om nieuws van de dag is het blad ontoereikend.
Bijdragen voor de Mozaïek gaan naar redactieTK@gmail.com . Kopij moet anderhalve week voor de eerste zondag van een maand binnen zijn.
De redactie van de Mozaïek is niet precies dezelfde als de redactie van de website. De redactie bestaat uit Reitze Verkerk en Len Borgdorff. Ze kijken incidenteel of er iets via de mailbox aan kopij is binnengekomen. Het is belangrijk als kopij die voor de Mozaïek bedoeld via het genoemde mailadres binnenkomt.
Klein Mozaïek is een kwartaalblad. Marjanneke de Jong verzorgt daarvan de redactie. Het blad is een samenvatting van informatie die ook en vaak eerder in de Mozaïek te vinden.

Site
De site www.tuindorpkerk.nl wordt dagelijks aangepast. Gewoonlijk staat het laatste opgenomen bericht bovenaan. Dat is heel actueel. Het betekent dat andere informatie vrij snel naar beneden kan zakken. Dus wie niet dagelijks kijkt, doet er verstandig aan om even naar beneden te scrollen en weggezakte informatie desgewenst op te vissen.
Tot nog toe wordt er twee keer per week een overzicht gemaakt van wat er speelt op de site en natuurlijk rond de kerk. Dat is het Nieuws van… (en dan volgt er een datum, meestal een woensdag of zaterdag).
Onderaan een kort berichtje staat vaak ‘lees meer’. Als je op die woorden klikt, krijg je vanzelf het vervolg van een mededeling te zien. Let er wel op dat je weer moet teruggaan naar je vorige document om ander nieuws te lezen. Daarvoor gebruiken je het naar links wijzende pijltje dat links bovenaan je scherm staat. Als je een paar keer hebt doorgeklikt, moet je ook wel een paar keer terugklikken. Of klik gewoon op het logo van de Tuindorpkerk, dan kom je weer op de beginpagina.

Kopij voor de site is hartelijk welkom via webredactieTK@tuindorpkerk.nl . Deze digitale brievenbus wordt wel een paar keer per dag bekeken.
De webredactie bestaat uit Len Borgdorff, Annette Kerkstra, Kees Kwant, Martijn Noordermeer. Annette of Len selecteren die. Annette of Kees zorgen voor plaatsing; Kees en Martijn zorgen voor de onmisbare technische hulp.

Nieuwsbrief
Deze nieuwsberichten kunnen ook verzonden worden als Nieuwsbrief. Als er belangrijk of niet vanzelfsprekend nieuws is, versturen we die naar de mensen die zich daarop geabonneerd hebben. Als je de Nieuwsbrief niet ontvangt, is dat niet zo erg, want hij is altijd via de site beschikbaar. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat je hem wél ook via de mail krijgt. Als je naar de site gaat en omlaag scrolt, zie je rechts onderaan een mogelijkheid om je aan te melden. Vul de gewenste gegevens in, vergeet niet om ook de tekens onderaan in het daarvoor gewenste vakje over te nemen.
Om een of andere reden gaat dat niet altijd goed. Wil je dat dan laten weten aan de webredactie? Kees verwerkt de aanmeldingen en verzorgt de distributie. Het is belangrijk voor hem om te weten wanneer een nieuwsbrief niet aankomt.
Op die manier word je ook geïnformeerd over de digitale versie van de Mozaïek.

Diverse contacten
Op de site vind je bovenaan onder het kopje contact enkele belangrijke functies en de daarbij behorende contactpersonen. Soms kampen we met phishing, pogingen om ons op digitale dwaalwegen te leiden. Daarop zijn we alert, maar het kan een reden zijn om bepaalde adresgegevens niet langer op de site te zetten. Gelukkig hebben we daarvoor WieWatWaar. Daarin vind je alle informatie ook. Als er tussentijds iets verandert, vind je dat ook terug in de Mozaïek.
En anders kun je altijd een berichtje sturen naar scriba@tuindorperk.nl .

Geen computer
Wie internetloos door het leven gaat, kan dit melden bij PMP, webredactie of waar dan ook. Van alle digitale informatie worden papieren versies gemaakt en die stoppen we zo gauw als maar mogelijk is bij je door de brievenbus.

Namens de redactie, de webredactie en heel veel anderen