Gemeenteberaad

Tijdens het gemeenteberaad is er een toelichting gegeven op de positie van de Tuindorpkerk en hoe we er als kerk financieel voorstaan.

Zoals aangegeven zijn financiën niet datgene wat ons als kerk en gemeenschap bindt. Een terugloop in kerkgang en “jongere” leden zien we echter ook terug aan de inkomsten kant. Conclusies die er getrokken kunnen worden uit de financiën zijn dat de Tuindorpkerk al jaren een sluitende begroting heeft. Op zich een goede zaak maar wat we ook zien is dat de begroting wel ieder jaar lager is geworden, hetzelfde patroon is ook zichtbaar in onze belangrijkste inkomstenbron de Aktie Kerk Balans (AKB). Over de periode van 4 jaar hebben we een daling van 4,6% meegemaakt (figuur 1). Het aantal leden wat geeft is echter veel harder gedaald met 12%. Wat voorkomt dat we ook daadwerkelijk minder inkomsten hebben is dat er dus relatief meer gegeven wordt door minder mensen (figuur 2). De Tuindorpkerk kent een grote groep van 56-65 jarige, de groep jongeren is minder sterk vertegenwoordigd. Vergrijzing is dus ook een thema wat bij ons speelt.

De belangrijkste uitdagingen zijn als volgt samen te vatten

Tegen gaan van verdere daling leden, met name inzetten op de jeugd.

Er zijn minder leden die geven aan de kerk, hoe bereiken we deze mensen?

Zorgen voor een meer gelijkmatige verdeling tussen leeftijdsopbouw en giften.

Als we in de toekomst verzekerd willen blijven van een levende gemeenschap met een bijbehorende stabiele financiële situatie zullen we de aankomende jaren aan de slag moeten. Gelukkig is er veel input opgehaald en is het gemeenteberaad goed bezocht. De presentatie is te vinden op de site onder de link media. Alles ideeën worden nu gebundeld en in een actieplan voor de aankomende jaren verwerkt. Daarvoor alvast hartelijk dank.

Martijn van Marle

Voorzitter Kerkrentmeesters

Figuur 1: Giften AKB, Figuur 2: Gemiddelde gift per persoon en aan personen met een gift