Archief

Archief van de Tuindorpkerk geordend en beschikbaar

Vanaf het ontstaan van de Tuindorpkerk in de 30-er jaren van de vorige eeuw heeft de gemeente archief gevormd. Denk hierbij aan notulen van de kerkenraad, stukken over het onderhoud van het kerkgebouw, de toren en het historische orgel, het jeugdwerk, ouderenpastoraat en niet te vergeten het kerkblad Mozaïek. Stukken die niet meer ‘dagelijks’ werden gebruikt zijn destijds eerst opgeslagen in de toren en naastgelegen ‘torenkamer’, later in een kast in de Gele Zaal. De documenten werden zorgvuldig verzameld en bijeengebracht door met name Cock Voorrips en Joke Warnaar.

Lees meer...

Bericht van de Archief-commissie


Velen zijn in de Tuindorpkerk actief in allerlei commissies en hierbij wordt een archief gevormd.
De Protestantse Kerk in Nederland wil deze plaatselijke archieven, uitgezocht en geordend, opnemen in het archief van de gemeente, waar de plaatselijke kerk is gevestigd.

Lees meer...