Bericht van de Archief-commissie


Velen zijn in de Tuindorpkerk actief in allerlei commissies en hierbij wordt een archief gevormd.
De Protestantse Kerk in Nederland wil deze plaatselijke archieven, uitgezocht en geordend, opnemen in het archief van de gemeente, waar de plaatselijke kerk is gevestigd.


Zij hebben diverse keren een handleiding vervaardigd voor het beheer van het kerkelijk archief.
Als u archieven, of delen van archieven hebt, waar u nooit in of naar kijkt, wilt u mij dan daarover bellen? Tel 030-2723915 of 06-20904803.
‘Vroeger’ bestond er alleen een papieren archief en dat heeft de PGU-archivaris nu ook nog het liefst. Maar het verhaal-verslag-rekening- enz. staat tegenwoordig waarschijnlijk op een zgn informatiedrager. Die is natuurlijk ook belangrijk in deze tijd.
Het is gebruikelijk het eigen archief ongeveer 10 jaar onder handbereik te hebben. En als men er behoefte aan heeft, kan dat ook langer zijn.

Joke Warnaar, coördinatie archief Tuindorpkerk
Hijmans van de Berghlaan 72, 3571 PC Utrecht