Neem mijn zilver en mijn goud dat ik niets aan U onthoud

Deze versregel uit het vierde couplet van lied 912 uit het Liedboek spookte voortdurend door mijn hoofd op mijn speurtocht naar waardevolle voorwerpen van de Tuindorpkerk en de voormalige Willem de Zwijgerkerk.

Vanaf 1977 zijn er zgn. erfgoedinventarissen, in opdracht van kerkgenootschappen, opgesteld door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN). Van belang nu zoveel kerken sluiten en waardevol erfgoed verloren dreigt te gaan. Museum Catharijneconvent alhier beheert deze rapporten. Als kerkrentmeester hadden deze rapporten mijn belangstelling maar had ik geen tijd om alles na te gaan. Nu ik met ‘kerkelijk pensioen’ ben is er wat tijd gekomen om de inventarisatie van onze kerk te actualiseren en voor de toekomst goed vast te leggen. Hard nodig want er is kennelijk het nodige verloren gegaan. Weggegeven aan andere gebruikers, ergens veilig opgeborgen maar we weten niet meer waar of soms zelfs gestolen zoals mij in mijn eerste naspeuringen bleek. Een erfgoedinventarislijst is namelijk onmisbaar voor een juiste waardering van het eigen historisch bezit.

Van de erfgoedspecialist van het Catharijneconvent, Marco Blokhuis, verkreeg ik de erfgoedinventarislijst van De Willem de Zwijgerkerk uit 1977 en de Tuindorpkerk uit 1997.

In deze lijsten worden zowel de orgels, de bijzondere ramen en preekstoel en liturgietafels als bijzondere voorwerpen beschreven. Toen de Willem de Zwijgerkerk-gemeente in de Tuindorpkerk introk zijn vooral diverse voorwerpen meegenomen maar ook zoekgeraakt! Maar ook uit de Tuindorpkerk worden voorwerpen vermist. Vandaar de titel van dit stukje ‘Neem mijn zilver en mijn goud……’ maar laat mij ook even weten waar en wie het ‘behoud’.

Aardig te vermelden is dat de Tuindorpkerk meerdere bijbels heeft, waaronder 2 Statenbijbels waarvan één liefst uit 1664. De statenbijbel uit de voormalige Willem de Zwijgerkerk was al jaren zoek. Pas recent werd deze door mijn oud-collega kerkrentmeester van de Nieuwe Kerk teruggevonden en wel achter een schot in een afgesloten kast in die kerk. Hoe deze bijbel daar verzeild is geraakt is in nevelen gehuld, ook al doen de nodige roddels de ronde. Het is een prachtige Statenbijbel uit 1686 met een handgeschreven voorwoord van de burgemeester van Maartensdijk, van der Voort van Zijp, in 1933. Deze bijbel heeft thans een veilige plek in de Tuindorpkerk gekregen maar verdient een waardiger plaats.

Wat op grond van het inventarisoverzicht Tuindorpkerk gemist wordt zijn een doopbekken met houder, grote avondmaalsborden van 40 cm diameter, kleinere avondmaalsborden van 25 cm diameter, 2 lepels van 21 cm en 7 avnondmaalsbekers. Alle van Gero, plate. Voorts 2 collectebakken van hout en 3 collectebussen van plate/Gero en diverse damasten avondmaalslakens en servetten met motieven die uit de voormalige Oosterkerk kwamen.

Van de Willem de Zwijgerkerk is de huidige locatie van diverse zilveren (Keltum) voorwerpen zoals collectebussen, een compleet avondmaalsstel, avondmaalsborden -en bekers en avondmaalskannen onbekend. Wel blijkt dat in het verleden het nodige uitgeleend is aan Huize Rosendael, Verzorgingshuis Tuindorp-Oost en De Lichtkring. De complete avondmaalsset uit de Lichtktkring is al weer enige tijd terug. Een bruikleenovereenkomst met de 2 andere huizen is niet voorhanden zodat daar nog achteraan gezeten gaat worden. Helaas blijkt in 2015 een zilveren avondmaalstel uit de Nieuwe Kerk gestolen te zijn waarvan men vermoedt dat die uit de Willem de Zwijgerkerk afkomstig is. Enkele voorwerpen uit de Prinsenhof zijn beschreven en voorlopig nog in beheer bij de voormalige beheerder van de Prinsenhof.

Een ieder die opheldering kan geven waar de hier summier beschreven voorwerpen zijn kunnen contact opnemen met Maarten van Ditmarsch; tel: 030 - 273 17 41 of 06 - 42 21 96 70; ditmarsch@ziggo.nl Het ligt in de bedoeling onze kerkcollectie opnieuw in kaart te brengen en in samenwerking met het Catharijneconvent toegankelijk te maken en ook digitaal vast te leggen.

Uw beloning zal (zie hierboven) groot zijn.

Maarten van Ditmarsch