Pastoraat

Van het PMP september

Werkzaamheden Pastoraal Meldpunt (PMP) Tuindorpkerk
Voor de nieuwkomers in de kerk en anderen die het niet (meer) weten volgt hier een uitleg van de werkzaamheden van het Pastoraal Meldpunt van de Tuindorpkerk.

Lees meer...

Contactgegevens Pastoraal Meldpunt (PMP)

Af en toe komt de vraag bij ons wat het PMP doet en waarvoor men terecht kan bij het PMP. Het PMP houdt contact met de gemeenteleden. Dit doet zij doordat iedere zondag een PMP-lid bij het Wel-en-wee-bord staat als aanspreekpunt voor uw vragen en opmerkingen.

Lees meer...

Omgaan met eenzaamheid bij huisbezoeken: Bericht van het PMP

Ook dit jaar organiseert het PMP (Pastoraal Meldpunt) weer een avond voor de pastoraal bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 1 april (geen grap) in de Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk.

Het thema is: Omgaan met eenzaamheid bij huisbezoeken.

Lees meer...

UIT HET PMP

Het einde van het jaar nadert. Ook dit jaar verzorgt het Pastoraal Meld Punt (PMP) een kerstgroet voor de oudere gemeenteleden (80+) van de Tuindorpkerk.

Lees meer...

Afscheid van Henk Walvoort als ouderling

Op zondag 2 december nemen we afscheid van Henk Walvoort en Rini van Zeggelaar. Dit stuk zal zich nu op Henk richten, omdat we al op een eerder moment Rini in het zonnetje hebben gezet voor haar inzet bij de kerkenraad.
Wij zijn erg dankbaar dat Henk zich acht jaar als ouderling heeft ingezet bij de Tuindorpkerk. In dit verhaal wil ik met de fraaie input van enkele Tuindorpkerkers zijn inzet en persoon in beeld brengen.

Lees meer...