Tijdcollecte seizoen 2019-2020

Een goede traditie: de tijdcollecte op startzondag. Onder het motto “Diaconaal zijn we allemaal" kunt u tijd toezeggen ten bate van diaconale activiteiten. Hieronder een beknopt overzicht van activiteiten waarvoor vrijwilligers gezocht worden. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij de diaconie via diaconie@tuindorpkerk.nl. Op een zondag na de dienst de aanwezige diaken aanspreken kan natuurlijk ook.

PRESENT: Stichting Present biedt groepen de mogelijkheid zich een dag(deel) in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben. Soms zijn het sociale activiteiten, waarbij de ontmoeting centraal staat. Andere keren gaat het om korte klussen in/rond het huis. Behalve dat je als groep andere mensen echt helpt, is een Present-activiteit ook een leuke gelegenheid om met mede-gemeenteleden eens iets totaal anders te doen!

VOEDSELBANK: Wie vanwege een laag inkomen niet voldoende geld heeft om eten te kopen, kan in Utrecht gebruik maken van de Voedselbank. In Overvecht worden wekelijks ruim 100 pakketten uitgedeeld, die o.m. worden samengesteld uit levensmiddelen via supermarktacties. We zoeken vrijwilligers die een ochtend of middag in de supermarkt in de Gaard willen helpen bij het inzamelen van producten, en die willen helpen bij de inzameling van producten tijdens ‘Sint Maarten’ en bij twee inzamelingen in de kerk.
ZWO: Voor ons huidige ZWO-project (onderwijs realiseren voor alle kinderen in Mali) organiseren we door het jaar heen verschillende activiteiten, zoals de sobere maaltijden in de veertigdagentijd en een verkoping op de vrijmarkt tijdens Koningsnacht.DE VROLIJKHEID: Voor de muziekmiddag (informatie zie boven) zoeken we chauffeurs, koekenbakkers, limonadeschenkers en uiteraard ook publiek.

BARTIMEUS: Bartiméus heeft kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met visuele en bijkomende beperkingen. Bewoners leiden daar een leven zoals thuis. Vanuit de Tuindorpkerk gaat een groep vrijwilligers met de 15+ groep zo’n zes keer per seizoen op zondagmorgen naar Bartiméus in Driebergen, waar zij gehandicapte bewoners begeleiden bij het naar de kerkdienst gaan. Eén keer per jaar komt Bartiméus in de Tuindorpkerk voor een gezamenlijke viering.

AUTODIENST: Hebt u mogelijkheden een keer per zes weken twee of drie mensen van huis naar de kerk en terug te rijden?

En tot slot

Ook de wijkdiaconie zoekt versterking. Een aantal van de diakenen draait al (meer dan) twee termijnen van vier jaar mee en is “aan vervanging toe”. Meedoen in de diaconie betekent het traceren van diaconale noden, het met elkaar een keuze maken in het ondersteunen van diaconale doelen en de gemeente betrekken bij de diaconale opdracht, het participeren in kerkdienst, kerkenraad en stedelijke vergaderingen. Qua tijdsinvestering kost het ongeveer een dagdeel per week, maar het biedt veel meer: de voldoening de medemens nabij te kunnen zijn in diaconale zorgen. Marianne Eijgenraam geeft graag meer informatie (marianne.eijgenraam@gmail.com of 030-2515795).