Berichten van de diaconie

2019 ligt alweer een goede maand achter ons. De Tuindorpkerkgemeente kan terugkijken op een mooi diaconaal jaar met onder meer sobere maaltijden, de verkoop op de vrijmarkt ten bate van het ZWO-project, diverse Presentklussen, een geslaagde muziekmiddag met de Vrolijkheid, succesvolle inzamelacties van houdbare producten voor de Voedselbank en tot slot een prachtige opbrengst van de Adventspotten: in de tijd voor Kerst werd bij de uitgangscollectes ruim 1250 euro opgehaald ten bate van de Voedselbank Overvecht. Natuurlijk mag in dit rijtje ook uw bijdrage aan de wekelijkse collectes niet ontbreken; een overzicht van de opbrengsten vindt u verderop in deze Mozaïek.

We kunnen concluderen dat de slogan “Diaconaal zijn we allemaal” terdege op onze gemeente van toepassing is. Veel dank voor al uw bijdragen, op welk vlak ook!

Aan het einde van deze maand begint de veertigdagentijd. Zoals u gewend bent, zal in deze periode iedere zondag een uitgangscollecte worden gehouden voor een speciaal project. Afgelopen najaar is de gemeente gevraagd hiervoor ideeën aan te dragen. De diaconie heeft gekozen voor de stichting Education 4 life, op voorstel van Eveline Soede. Zij maakt deel uit van het bestuur van deze stichting. In het artikel hieronder vindt u meer informatie.

diaconie feb 2020Veertigdagentijd in de Tuindorpkerk betekent ook dat er weer sobere maaltijden worden georganiseerd. Op dinsdag 3 maart, woensdag 18 maart en donderdag 2 april eten we met elkaar en horen we over diaconale onderwerpen. Aanmelden kan steeds de twee zondagen voorafgaand aan de maaltijd en per mail: diaconie@tuindorpkerk.nl.
Voor 6 euro per persoon (3 euro voor kinderen t/m 12 jaar) eet u mee; wat overblijft na aftrek van de kosten komt ten goede aan de vastenpotten.

Wie het leuk vindt om te helpen met de voorbereiding (boodschappen doen, koken, de Blauwe Zaal inrichten en tafels dekken) kan zich melden bij een van de diakenen of via het bovengenoemde emailadres.

Een hartelijke groet, namens de diaconie,
Christine Hoek