Veertigdagentijd – Sta op!

Het thema voor de Veertigdagentijd 2020 is ‘Sta op!’ Het is een aansporing, een oproep, zoals Jezus ook riep “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Ook is het een aansporing dat we ons als volgers van Jezus niet neerleggen bij gebrokenheid. Daarom komen we samen in actie, bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan mensen die vastzitten in armoede of moeilijke omstandigheden.

Doe mee, kom in beweging. Sta op!
Opstaan en meedoen kan op veel verschillende manieren. Enkele suggesties vanuit de diaconie:

 • Neem deel aan (een van de) sobere maaltijden. We eten met elkaar in de Blauwe Zaal van Huis in de Wijk en horen over een thema. Er is ruimte om met de spreker en elkaar in gesprek te gaan. De maaltijden vinden plaats op verschillende dagen van de week. De inloop is vanaf 18.00 uur, we gaan om 18.15 uur aan tafel en streven naar een afronding rond 19.30 uur. Voor 6 euro per persoon eet u mee, kinderen tot en met 12 jaar betalen 3 euro. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de kosten komt ten goede aan de vastenpotten.
  De thema’s:
  Dinsdag 3 maart: Stichting Education 4 Life, ons vastenproject (zie voor meer informatie het artikel van Eveline Soede);
  Woensdag 18 maart: Voedselbank Overvecht;
  Donderdag 2 april: Schuldhulpmaatje.
  Aanmelden kan steeds de twee zondagen voorafgaand aan een maaltijd, na de dienst in de Voorhof, of via diaconie@tuindorpkerk.nl.
 • Geef uw bijdrage aan de collectes. In iedere dienst geeft de diaken toelichting op het collectedoel van die zondag en de hele veertigdagentijd zijn er uitgangscollectes voor het vastenproject.
 • Verstuur paasgroeten naar gevangenen. Op de zondagen 15 en 22 maart kunt u na de dienst in de Voorhof voor 1,70 per stuk kaarten kopen. Via de PKN worden deze kaarten verstuurd naar gevangenen in penitentiaire inrichtingen in binnen- en buitenland.
  Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen elk jaar opnieuw door te geven.

De leden van de diaconie wensen u een zinvolle veertigdagentijd!