Diaconaat in de Veertigdagentijd en het corona-virus

Het thema voor de Veertigdagentijd 2020 is ‘Sta op!’, een thema, dat we nu met de problemen rondom het corona-virus onmiddellijk in de praktijk kunnen brengen. Het is een aansporing, een oproep, om iedere dag op te staan ondanks alles wat ons neerdrukt. Maar ook om ons als volgers van Jezus niet neer te leggen bij gebrokenheid, maar in actie te komen.

STA DAAROM OP

-voor diaconale betrokkenheid om hen te helpen die door het corona-virus in ernstige financiële problemen komen of om hen nabij te zijn die niet de veerkracht hebben om met deze tegenslagen om te gaan;

-tegen hamsteraars die ervoor zorgen dat daardoor de producten voor de Voedselbank niet meer beschikbaar zijn, zodat 550 gezinnen in Utrecht nu extra getroffen worden;

-om een aparte donatie te doen voor onze diaconale doelen zoals het Veertigdagentijdproject voor Education4Life, voor de Voedselbank of voor de wijkgemeente, omdat u dat nu niet via de collectezak kunt doen;

-en doe ook recht aan de mensen die lijden onder de vele brandhaarden in de wereld, zoals op Lesbos, in Syrië, in Noord-Afrika of in Colombia.

Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent hulp te bieden, maar u weet dat er helpende handen nodig zijn, probeer dan te verwijzen naar bijvoorbeeld het Rode Kruis, een speciaal vanwege het corona-virus opgezet hulp-platform Niet Alleen, de diaconie van Utrecht, kijk in de buurt of stuur een mailtje naar de wijkdiaconie op diaconie@tuindorpkerk.nl.

Voor het gemak de banknummers van de genoemde doelen op een rijtje:
-NL56 RABO 0325 4090 21 tnv Diaconie Tuindorpkerk o.v.v. Education for life;
-NL39 RABO 0325 7550 35 tnv Stichting Voedselbank Overvecht
-NL95 RABO 0130 7131 20 tnv Wijkactie PGU Oost Tuindorpkerk

Namens de wijkdiaconie,
Marianne Eijgenraam, voorzitter