Inzameling voor Voedselbank Overvecht

Data: zaterdagen 28 maart, 4 april en 11 april 2020
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats: Huis in de Wijk

Komende drie zaterdagen is de Tuindorpkerk om 10 uur open om goed houdbare producten (geen snoepgoed) in te zamelen voor de Voedselbank in Overvecht, een van onze diaconale projecten.

De Voedselbanken hebben het op dit moment zwaar door hamstergedrag, door uitvallende vrijwilligers en doordat het klantenbestand snel groeit. Ze zijn in overleg met het kabinet over een andere systematiek, waarmee ze mensen voedselbonnen kunnen geven. Echter, totdat dat geregeld is, zijn dagelijkse boodschappen nog van harte welkom en dringend nodig. We rekenen op uw steun en danken u hartelijk voor uw medewerking!

Los van de ingezamelde artikelen geven we als diaconie ook financiële steun aan de Voedselbanken.

Namens de diaconie,
Marianne Eijgenraam