Diaconale hulp, ook als u het nodig heeft!

Het corona-virus raakt ons allemaal! Als diaconie vestigden we uw aandacht al op onze diaconale doelen, die we natuurlijk niet willen vergeten. Maar los daarvan kunnen er ook zaken zijn die u direct zelf raken: u kunt ziek worden, geen boodschappen meer kunnen doen of zich verslagen of alleen voelen. Als dat het geval is, aarzelt u dan niet een ander in te schakelen! Veel mensen zijn bereid te helpen, zowel binnen als buiten de kerk. Ik noem een paar mogelijkheden: 

• Vraag gerust mensen uit uw omgeving om noodzakelijke boodschappen voor u mee te nemen; soms kunt u ook boodschappen online bestellen. Komt u daar niet uit, vraag dan (telefonisch) assistentie.

• De diaconie van Utrecht heeft op de website een kopje “Corona-hulp”: http://www.diaconie-utrecht-helpt.nl/coronahulp .
• Ook het Rode Kruis heeft vrijwilligers beschikbaar: https://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/ready2help/ 
• Er is het platform ‘Niet Alleen’, speciaal opgericht voor de corona-crisis: https://nietalleen.nl/hulp-bieden/ 
En natuurlijk kunt u ook de wijkdiaconie een email sturen: diaconie@tuindorpkerk.nl , dan kijken wij hoe we u kunnen helpen. We laten elkaar niet los! Maar bedenk wel dat voor iedereen de richtlijn is, zo min mogelijk de straat op te gaan. Probeer daarom het contact vooral per email of per telefoon te leggen.

Namens de wijkdiakenen,
Marianne Eijgenraam