De diaconie gaat door!

In tijden van corona is het diaconale werk extra belangrijk: mensen dreigen hun baan kwijt te raken of minder inkomsten te hebben, vrijwilligerswerk is lastiger uit te voeren door alle richtlijnen en collecten leveren minder op. Grote gevolgen dus! Als diaconie proberen we daarop in te spelen en gelukkig bent u zich ook van uw verantwoordelijkheid bewust!

In juni hielden we twee diaconale acties, een voor de Voedselbank en een voor het initiatief Weekje weg. Voor de Voedselbank mochten we weer zeven volle dozen met artikelen inzamelen, een prachtig resultaat!

55 speelgoedpakketten
Wat we dit jaar konden doen voor Weekje Weg, dankzij uw hulp, was eveneens klasse. Weekje Weg is een landelijke stichting die minima de mogelijkheid geeft van een gratis weekje vakantie te genieten. Dat gebeurt in samenwerking met de lokale overheid. De stad Utrecht doet mee en heeft aan 29 gezinnen financiën hiervoor verstrekt. Gezinnen konden zich aanmelden als ze een U-pas hebben, kinderen hebben in de basisschoolleeftijd en de laatste drie jaar niet op vakantie zijn geweest. De diaconie was betrokken bij de werving en selectie van de gezinnen, een behoorlijke klus. Naast dit selectiewerk heeft de diaconie u opgeroepen om speelgoed in te zamelen voor de kinderen die meegingen. Dat hebben we geweten: we hebben voor 55 kinderen een pakket kunnen maken met spellen, schetsboeken, tekengerei, leesboeken en buitenspeelgoed, voorzien van kaarten die door de kinderen van de Kindernevendienst zijn gemaakt. Op 21 augustus vertrokken de gezinnen per bus naar Vierhouten; blije kindergezichten, op weg naar een mooie vakantieweek!

Hulp aan Beiroet
Begin augustus werd Beiroet getroffen door een explosie, die voor veel ellende en drama zorgde: de stad in puin, huizen ingestort, mensen gewond of overleden, heel veel verdriet. Kerk-in-Actie riep op tot het inzamelen van geld zodat hun lokale partners hulp konden bieden. Als diaconie hebben we besloten tot een extra collecte op de zondagen 9 en 16 augustus, en dit leverde, nog zonder dat de inkomsten van de Chrch-app erbij zijn gerekend, al snel 800 euro op. En dan hebben mensen ongetwijfeld ook nog rechtstreeks aan KiA of aan Giro 555 gegeven. We zijn blij met uw grote betrokkenheid!

Collectanten gevraagd
Kerk-in-Actie organiseert eind november voor het eerst een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Als diaconie gaan we kijken hoe we daaraan bij kunnen dragen; ideeën zijn uiteraard welkom. Los van de wijkdiaconie kunt u zich ook opgeven, als collectant of als collectecoördinator. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl.

Smulmunten
Zolang de coronamaatregelen gelden, is het Smulhuis gesloten. Dat betekent dat we geen smulmunten in de verkoop hebben. Dak- en thuislozen kunnen wel voor een gratis maaltijd terecht bij Cultureel centrum ACU, Voorstraat 71; dagelijks komen hier zo’n 70 mensen. U kunt ACU ondersteunen met een gift op NL95INGB0007530263 op naam van Stichting Kraakhelder en Toch niet Fris, o.v.v. Solidariteit Food.

Met een hartelijke groet, namens de diaconie,
Marianne Eijgenraam