Van de diaconie

Terugblik Veertigdagentijd  

We hopen dat de afgelopen periode u in de gelegenheid heeft gesteld aandacht en ruimte te creëren voor verdieping en bezinning, voor uzelf enom dat te delen met uw medemens. Als diaconie kijken we terug op een periode met veel activiteiten rondom het thema ‘Armoede’. Dankzij uwmeedoen kunnen we de diaconale opdracht die we met elkaar hebben,zowel verder weg als dichtbij, invullen. Met iedere week een ander gedicht over armoede op de website en op de liturgie en iedere week iemand bij de uitgang om uw bijdrage te ontvangen voor ons vastenproject in Moldavië;met de Voedselbank-actie die veel ingezamelde levensmiddelen voor de Voedselbank/Overvecht opleverde, waar de behoefte aan voedselpakketten helaas steeds blijft toenemen; met de Paasgroetenactie waarbij we aan 100 gevangenen in Nederland een paasgroet hebben gestuurd en hen ook de gelegenheid gegeven een kaart aan een ander te sturen. En er waren de drie sobere maaltijden (hoewel, waren ze wel zo sober?) met gemiddeld 30 bezoekers per keer en met drie keer een mooi verhaal over een vlucht uit Syrië, een reis naar Moldavië en over hoe er ook na een verblijf in een tbs-kliniek perspectief kan zijn. Het leverde veel op: stof tot nadenken, ruimschoots, uw aandacht en gebed, en veel ruimhartigheid van uw kant: voor Moldavië mochten we, dankzij het project waar de kinderen zich ook voor hebben ingezet bijna 1800 euro ophalen. En op Paasmorgen gaf u opnieuw gul: ruim 500 euro voor de noodhulpcollecte voor de hongersnood in Afrika, en daarnaast voor de “gewone” collecten voor kerkdiensten in de zorgcentra en voor de wijkgemeente ook elk ruim 400 euro.

Hartelijk dank voor hoe u meedeed; als diaconie zijn wij trots op zo’n delende en betrokken gemeente!

Suggesties structurele doelen voor 2018

Naast incidentele en individuele hulp dragen we als diaconie ook bij aan structurele projecten, die voor drie jaar op onze steun kunnen rekenen. We kiezen deze projecten samen met de diaconie van de Nieuwe Kerk. In 2015-2016-2017 hebben we een meerjarige bijdrage gegeven aan de Stichting Present, aan de Voedselbank Overvecht, aan STIL, aan Stichting de Vrolijkheid/Meidenclub AZC en aan ons ZWO-project voor SAVE India; deze projecten kregen gezamenlijk 6.500 euro per jaar. Vanaf 2018 willen we nieuwe projecten structureel ondersteunen. Naast een ZWO-project denken we eraan 3 of 4 plaatselijke projecten te gaan helpen voor opnieuw een periode van drie jaar. Het moet gaan om projecten die een ANBI-status hebben, en niet om particuliere initiatieven. Als u goede suggesties heeft voor ondersteuning daar waar de nood echt groot is, laat u het ons dan weten. We kunnen geen garantie geven dat uw voorstellen “in de prijzen vallen”, wekt u dus geen verwachtingen bij de betreffende organisaties, maar uw ideeën ontvangen we graag.

Vrijmarkt

Hebt u dit jaar op de Vrijmarkt bij de kraam van de Tuindorpkerk Matthias Verkerk met enthousiaste vrienden en bekenden gevonden? Zij hebben de kou en de buien getrotseerd en dankzij hun inzet en uw ingeleverde spullen een mooi bedrag voor ons ZWO-project binnengehaald. Veel dank en complimenten voor zoveel doorzettingsvermogen!

Namens de diaconie,

Marianne Eijgenraam