Nieuws van de diaconie

Een aantal dingen wat betreft gastvrijheid, hulpzaamheid en gulheid.

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.

SchuldHulpMaatje geeft géén geld, dat helpt niet als je schulden helpt. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en helpen iemand om weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk, zij leren hoe iemand ook in de toekomst zelf zijn/haar financiële huishouding gezond kan houden. De onafhankelijkheid van maatjes en hun tijd voor persoonlijke aandacht geeft vertrouwen en helpt mensen op hun problemen aan te pakken.

Ook in Utrecht is SchuldHulpMaatje actief. Sinds 2012 zijn 50 maatjes opgeleid. Omdat de behoefte aan hulp groter is dan het aanbod én de verwachting is dat deze trend voorlopig nog doorzet, is het streven de komende jaren dit aantal uit te breiden tot 150. Om een indruk te geven van de omvang van dit probleem: waar landelijk 10-13% van de huishoudens risico loopt op problematische schulden of deze al heeft, is dat in de stad Utrecht 23%.

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje ondersteunen zowel preventief (om diepe schulden te voorkomen) als in de fase van schuldsanering (steuntje in de rug naast de professionele schuldhulpverlening in een zware en ingrijpende periode) en bij de nazorg (voorkomen van terugval).

De Utrechtse kerken steunen dit initiatief van harte. Mocht u daarbij willen aansluiten, met een gift of door zelf actief te worden als SchuldHulpMaatje: Marianne Eijgenraam heeft uitgebreide informatie.

Vrolijkheid

U hebt zich misschien afgevraagd, of en zo ja wanneer dit jaar de muziekworkshop met de Vrolijkheid plaatsvindt. Het is zeker de bedoeling, deze feestelijke middag, inmiddels al bijna een traditie, opnieuw te organiseren. De maand mei bleek echter al erg vol, waardoor in overleg met De Vrolijkheid is besloten in te zetten op het najaar. We houden u op de hoogte!

Vluchtelingen

Dat op de hoogte houden geldt ook voor mogelijke activiteiten in verband met de nieuwe groep vluchtelingen, waarvan rond deze tijd de eersten in Overvecht arriveren. Vanuit de Johannescentrumgemeente is ons gevraagd om fietsen. Mocht u een fiets beschikbaar hebben, wilt u dat dan melden aan Mendé Scholten?

Tot slot

In de zomer gaan de uitgangscollectes voor ons ZWO-project, de stichting SAVE in India, gewoon door. Het stemt dankbaar, iedere tweede zondag van de maand weer aan de opbrengst van deze collecte te zien, hoezeer dit project u ter harte gaat!

 

Namens de diaconie,
Christine Hoek