Nieuws van de diaconie

Advent nadert snel. Ook dit jaar weer vraagt de diaconie in deze periode uw bijdrage in de uitgangscollectes voor een speciaal project.

Marry Achterberg en Peter Lindhoud hebben gevraagd om een bijdrage aan de bouw van een verlosruimte bij het Kayanga Mission Health Centre in Zambia. Dit centrum biedt gezondheidszorg aan mensen in een tamelijk afgelegen gebied dat ongeveer zo groot is als een derde van de provincie Utrecht. De verlosafdeling is echter zo klein dat, wanneer er meerdere vrouwen gelijktijdig moeten bevallen, er matrassen op de grond moeten worden gelegd om hen te kunnen helpen. Er is €45.000 nodig voor een nieuwe verlosruimte, voorzien van zonne-energie. Laten we met elkaar een mooie basis leggen hiervoor.

Een terugblik nog op de afgelopen tijd: tijdens de traditionele lampionoptocht met St Maarten, 11 november, is weer een flinke hoeveelheid houdbare producten ingezameld voor de Voedselbank Overvecht. Iedereen die heeft gegeven of meegeholpen: hartelijk dank!

Op diezelfde 11e november vond in het Beatrixtheater de 122e Landelijke Diaconale Dag plaats. Een jaarlijks treffen van zo'n duizend diakenen uit het hele land, altijd weer een inspirerende bijeenkomst. Dit jaar werd voor het eerst de Smaakmaker van het Jaar gekozen; de aanwezigen mochten uit drie genomineerden kiezen wat zij het beste diaconale initiatief van 2017 vonden. Die Top 3 was door een vakjury gekozen uit een kleine vijftig inzendingen, en onze muziekmiddag met de Vrolijkheid was één van die drie. Om de activiteiten toe te lichten waren er korte filmpjes gemaakt, te vinden op zowel de website van Kerk in Actie als onze eigen Tuindorpkerk-website. Een trotse Christine Hoek mocht uit handen van Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de Christen Unie, de derde prijs in ontvangst nemen. Smaakmaker van het Jaar werd HapSnap van PKN Montfoort, een initiatief dat via samen eten vluchtelingen aan een netwerk helpt. De tweede prijs ging naar Leersum. Daar is Dorpssoep sinds enkele jaren een begrip. Een paar keer per jaar worden flinke pannen soep gekookt en op het dorpsplein uitgedeeld, wat voor veel verbinding zorgt.
En wie weet komt ooit een diaconale droom uit en vieren we een muziekmiddag niet alleen met de Vrolijkheid maar ook met vluchtelingen uit Montfoort en soep uit Leersum!