Berichten van de diaconie

Als Tuindorpkerk Utrecht maken wij deel uit van de Protestantse Gemeente Utrecht. Dat geldt voor allerlei onderdelen van het kerkenwerk en ook voor het diaconale.

De wijkdiaconie van de Tuindorpkerk is, naast de diaconale opdracht in de eigen wijk en met de eigen gemeenteleden, vertegenwoordigd in stedelijke commissies en vergaderingen om met elkaar het diaconaat in de stad vorm te geven. Dat betekent dat we gezamenlijk de burgerlijke gemeente aanspreken op hun verplichtingen, bijvoorbeeld jegens ongedocumenteerden, daklozen of anderen die het niet ruim hebben.

Het is soms moeilijk diaconale noden op het spoor te komen. Niemand houdt graag zijn hand op of komt ervoor uit dat hij of zij het financieel niet kan bolwerken. Er zijn trouwens genoeg redenen te bedenken waarom dat ons allemaal kan overkomen: een echtscheiding, ontslag, geen baan kunnen vinden na langere tijd van ziekte etc. Als kerk willen we er zijn voor onze medemens, en willen we niet dat armoede een ander naar beneden trekt. We zamelen geld in voor de hulpvragen van die medemens die het moeilijk heeft, maar het is soms lastig die vragen zelf van iemand te horen.

De stedelijke diaconie (Protestantse Diaconie Utrecht genaamd) heeft daarom het plan opgevat een centrale stedelijke website in te richten, zowel voor hulpvragen als voor hulpaanbod. Zit je incidenteel moeilijk of weet je iemand waar dat het geval is, dreigen er ineens een paar grote rekeningen waarmee je in een spiraal naar beneden komt, ben je zwanger en heb je geen geld voor een uitzet, wil je graag weten hoe je goedkoop en toch ook goed kunt eten, of zoek je gezelschap om eens mee te praten of samen mee te eten, bekijk dan de website “Diaconie Utrecht Helpt” eens.

Een hulpvraag van iemand, wordt eerst centraal bekeken, om na te gaan door wat of wie degene in kwestie het beste geholpen kan worden. Als het even kan, is het fijn als je hulp krijgt in de omgeving waar je meestal bent; dat is voor iedereen het eenvoudigste, en dat zou kunnen betekenen dat je wordt doorverwezen naar de diaconie in de wijk waar je woont. Maar niet iedere wijkdiaconie heeft evenveel mogelijkheden om te helpen (geld of menskracht), dus soms wordt je misschien in contact gebracht met iemand die wat verder weg woont. Maar de inzet is dezelfde: een helpende medemens! Kijkt u eens om u heen, misschien is er wel iemand in uw directe omgeving die blij is met de tip van de website: www.diaconie-utrecht-helpt.nl.

Veertigdagentijd; vastenpotten en sobere maaltijden
De kop is eraf en we hebben op dinsdag 20 februari bij de sobere maaltijd een indrukwekkend verhaal gehoord over het Straatpastoraat, ons onderwerp voor het vastenproject in de periode tot Pasen. We hoorden de ervaringen van iemand die meer dan 30 jaar dakloos is geweest, en nu voor het eerst eigen onderdak krijgt. In die zwervende jaren was het van wezenlijk belang dat het Straatpastoraat er was; zijn verhaal maakte veel indruk. Dit was de eerste van drie maaltijden; op 7 maart zullen Peter Lindhoud en Marry Achterberg verslag doen van hun reis naar Zambia, waar zij het Kanyanga Mission Health Centre hebben bezocht en met onze opbrengst van het adventproject konden bekijken hoe de vernieuwing van de verlosafdeling wordt ingezet. Op 22 maart tenslotte komt Gonda de Haan, regiocoördinator Afrika bij Kerk in Actie, om te vertellen over ons nieuwe ZWO-project in Mali.
Geïnteresseerd in een van de maaltijden? Aanmelden kan steeds de laatste twee zondagen voorafgaand aan de maaltijd na de dienst in de Voorhof, of via diaconie@tuindorpkerk.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden om te helpen bij de voorbereidingen (koken, tafels klaarzetten en dekken). Mee-eten kost €6,- per persoon, wat overblijft na aftrek van de kosten komt ten goede aan het vastenproject voor het Straatpastoraat in Utrecht.

Dringend gevraagd: een penningmeester!
Voor alle diaconale activiteiten zijn mensen en is geld nodig om het uit te voeren; we zijn blij met de vrijwilligers die zich steeds inzetten, bijvoorbeeld van de tijdcollecte, en met het geld dat u over heeft voor het diaconaat. Los daarvan hebben we binnen de wijkdiaconie nu dringend behoefte aan een nieuwe penningmeester. Het gaat om een betrekkelijk eenvoudige klus voor diegenen die er vertrouwd mee zijn. Wilt u eens serieus overwegen of u die persoon niet bent?

Namens de diaconie,
Marianne Eijgenraam, voorzitter