Berichten van de diaconie

We kunnen terugkijken op een scala aan activiteiten in de afgelopen periode, met name in de veertigdagentijd.

  • Drie geslaagde sobere maaltijden; alle keren een flinke opkomst, inspirerende verhalen, goed om ook zo samen gemeente te zijn.
  • Inzameling van spullen voor de Voedselbank, op een zaterdag in De Gaard en op twee zondagen in de kerk.
  • Verkoop van Smulmunten bij de Wereldwinkel, goed voor een maaltijd in het Smulhuis; binnen de kortste keren was de ingekochte voorraad volledig uitverkocht.
  • De uitgangscollectes wassen in de veertigdagentijd voor het Utrechtse Straatpastoraat. Ook de meeropbrengst van de drie sobere maaltijden kwam aan hieraan ten goede. Al met al is het prachtige bedrag van €1403,53 bijeengebracht. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk dank!

Een impressie van het werk van het Straatpastoraat spreekt uit onderstaand gedeelte uit hun meest recente nieuwsbrief:

Na Pasen…

Het leven kan zwaar en moeilijk zijn voor onze vrienden van de straat. Ze vinden allerlei obstakels op hun weg. Een bijstandsuitkering die ten onrechte wordt stopgezet, tijdelijk geen plek om te verblijven (verblijf in de Sleep Inn en Noiz is te belastend, voor vervolgopvang zijn er wachtlijsten), het leven weer op moeten pakken na detentie terwijl je nog geen vast adres hebt… We zijn onder de indruk van de moed waarmee mensen deze obstakels overwinnen. Ze kloppen bij ons aan en vragen ons mee te denken en te helpen. Steeds weer is vindingrijkheid, geduld en nabijheid gevraagd; op de een of andere manier vinden we een weg: de uitkering wordt na een mail aan de gemeente hervat, een afspraak met het Herstelteam gemaakt, boodschappen gedaan met de jongen die net uit detentie is.

Zo trekken we samen op, in het vertrouwen dat we er niet alleen voor staan. We zijn blij met alle bondgenoten die we op onze weg vinden, en dankbaar voor alle ondersteuning die we krijgen door gebed, meeleven en financieel.

Samen kunnen we onze stadgenoten die dak- en/of thuisloos zijn nabij zijn en blijven, opdat ze een begaanbare weg vinden in het leven.
En samen kunnen we genieten van goed nieuws: een man die na 30 jaar dakloosheid een woning heeft gekregen en daar zijn kinderen kan ontvangen. Hij is er ontzettend blij mee en heeft zijn woonbegeleidster meegenomen naar de Inloop en de Tafel van 12 om haar kennis te laten maken met de plekken die hem hielpen het vol te houden in zijn daklozentijd.

Dank!
Vrede en alle goeds,
Namens het Straatpastoraat Utrecht,
Wieke de Wolff, straatpastor

De kinderen van de kindernevendienst hebben in de veertigdagentijd geld ingezameld voor een eigen doel, ons langer lopende ZWO-project in Mali. Om daar meer kinderen naar school te kunnen laten gaan hebben de kindernevendienstkinderen onder meer klusjes in de kerk gedaan. Het resultaat mag er zijn: € 182,85! De diaconie heeft deze opbrengst verdubbeld, zodat er een mooi extra bedrag kon worden overgemaakt aan Kerk in Actie.
De belangrijke taak van het overmaken van diaconale gelden is op het moment dat u deze Mozaïek leest overgegaan in de handen van Wil van Dijk. We zijn erg blij dat zij zich als penningmeester van de wijkdiaconie wil gaan inzetten. Wil is op 29 april bevestigd, wat voor Henk Poot betekende dat hij met ingang van die datum zijn tijdelijke extra klus van het beheren van de diaconiefinanciën kon overdragen. We wensen Wil een gezegende ambtsperiode toe.

Namens de diaconie,
Christine Hoek