Vanuit diaconie en ZWO-commissie

Dit keer begin ik, als scriba van de diaconie, mijn artikel op dezelfde manier als waarop collega-scriba Len Borgdorff vaak zijn stukken afsluit: met het steken van een loftrompet.

Een aubade met een koninklijk tintje, want het gaat over de vrijmarkt op Koningsdag. Sinds jaar en dag is op die vrijmarkt een kraam van de Tuindorpkerk te vinden. En al zolang het geheugen reikt komt de opbrengst van de verkoop ten goede aan het op dat moment lopende ZWO-project. Mali dus nu. Daarover straks meer. Eerst veel lof en dank aan Matthias Verkerk en de velen die met hem ook deze editie weer tot een groot succes hebben gemaakt: ieder die te verkopen goederen van zolder heeft gesleept, degenen die deze enorme berg spullen hebben vervoerd van de kerk naar de Van Asch van Wijckskade, het onvermoeibaar energieke verkoopteam… met als prachtig resultaat een opbrengst van € 566. Geweldig!

Mali
Het streven om in Mali alle kinderen naar school te laten gaan is de kern van ons huidige ZWO-project. Om dat voor elkaar te krijgen is het van essentieel belang dat er vanuit de bevolking van Mali steeds weer vragen worden gesteld, druk wordt uitgeoefend op lokale, regionale en landelijke overheden. Dat doet bijvoorbeeld de vrouwencoöperatie Sabati.
In het grote dorp Zantiebougou in de regio Sikasso is deze vrouwencoöperatie een stevige organisatie geworden. Sabati is actief in 23 dorpen in de omgeving en heeft in totaal 1.859 leden. De vrouwen werken met elkaar samen om betere producten te verbouwen. Ze slaan hun oogst samen op, zodat ze deze kunnen verkopen als de prijs goed is. Veel vrouwen zijn moeder. Hun kinderen zouden naar school moeten gaan. De vrouwen van Sabati zijn inmiddels overtuigd geraakt dat onderwijs belangrijk is voor kinderen. Ze hebben daarom een plan ondertekend.

Dit staat in hun plan:

  1. We houden in de gaten of al onze leden hun kinderen naar school sturen. Als we kinderen op het land zien, zullen we de ouders aanspreken.
  2. We gaan bijeenkomsten organiseren voor andere ouders, om hen bewust te maken van het belang van onderwijs.
  3. We leveren een deel van onze oogst aan de school in Zantiebougou voor de lunch van kinderen, die op school overblijven.
  4. Families die werknemers moeten inhuren omdat hun kinderen naar school gaan, kunnen daarvoor geld lenen uit onze kas.
  5. Onze coöperatie zal zorgen dat 100 kinderen van de armste ouders ook naar school kunnen. Zo nodig zullen we hun schoolkosten betalen.
  6. Onze coöperatie zal druk uitoefenen op de autoriteiten om 100 jongeren een beroepsopleiding te laten volgen. Wij weten welke jongeren zo’n training hard nodig hebben. De huidige centra voor vakopleidingen functioneren slecht. Dat moet veranderen!
  7. Wij vragen de autoriteiten om een nieuw een leer-werkcentrum voor jongeren.
  8. Ook vragen we om betere wetten, die kinderarbeid verbieden.

Het is zó belangrijk dat deze vrouwen en moeders zich inspannen om kinderarbeid uit te bannen en hun kinderen een betere toekomst te bieden door onderwijs. Iedere tweede zondag van de maand collecteren we bij het uitgaan van de kerk voor dit project. Van harte aanbevolen!

Voedselbank Overvecht
De Voedselbank in Overvecht is een van de structurele diaconale doelen die onze gemeente ondersteunt. Steun die verschillende facetten heeft. Een jaarlijkse financiële bijdrage van € 1000. Het inzamelen van houdbare producten, zowel op een aantal zondagen door het jaar heen als op 11 november, tijdens de lampionoptocht door Tuindorp ter gelegenheid van het feest van Sint Maarten. Gemeenteleden die helpen bij supermarktacties.
Bij deze Voedselbank gaat men heel zorgvuldig om met de uitgifte van producten; er wordt zoveel mogelijk maatwerk verricht. Zo letten ze bij het samenstellen van de pakketten op bijvoorbeeld gezinsgrootte en levensovertuiging. Dat vraagt om praktische coördinatie op de uitgiftedagen.
Onze vorige diaken voor de Voedselbank, Jannelies Dolmans, draait mee in het bestuur. Zij vertelt dat er helaas een nijpend tekort is aan vrijwilligers. Enkele mensen die zich, sommigen heel lang, met volle overtuiging en enthousiasme hebben ingezet, kunnen dat niet meer. Zo is er binnenkort niemand meer die iedere week alle bakkers van Overvecht langsrijdt om brood op te halen. En als er op een donderdag, de uitgiftedag van de pakketten, één van de vrijwilligers met vakantie is en een ander wordt ziek, komt zelfs de hele uitgifte in gevaar bij gebrek aan menskracht.
Dit schrijnende voorbeeld maakt het heel duidelijk: er zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Ruimte in de agenda op donderdag (overdag, van 10-16 u) is essentieel, maar verder zijn er allerlei varianten te bedenken om deze werkzaamheden in te vullen. Denk aan een duofunctie, om de andere week, etc. Hebt u oren naar een vrijwilligersfunctie bij de Voedselbank of kent u iemand die hiervoor geschikt zou zijn, neemt u dan contact op met Jannelies Dolmans, telefoon 06-4014 1616.

Present
Het gaat zo stilletjes door, het werk van Present. In april was er een klusactie in een woning, in mei is een maaltijd verzorgd in het Leger des Heils hostel Hogelanden. Ook voor half juni staat nog een actie op stapel. Als u daar benieuwd naar bent, houdt u dan goed de afkondigingen tijdens de kerkdiensten in de gaten. Presentdiaken Henk Poot zal zeker een oproep doen als er meer bekend is.

Tot slot
Deze Mozaïek is de laatste voor de zomer. Vakantietijd, ook voor diakenen, maar dat betekent niet dat het diaconale werk stil ligt; we hopen dat u ons weet te bereiken als er diaconale vragen of noden zijn. Dat kan via ons eigen emailadres diaconie@tuindorpkerk.nl of langs de stedelijke weg: www.diaconie-utrecht-helpt.nl.
Op de Startzondag in september zal de diaconie in ieder geval weer de tijdcollecte onder uw aandacht brengen. Over de vorm denken we nog na, maar dat ie er komt, staat vast!

Maar eerst wensen wij u een goede zomer, hoe u die ook zult doorbrengen.
Een hartelijke groet vanuit de diaconie,
Christine Hoek