Diaconaal zijn we allemaal

Misschien herinnert u zich het nog. Diaconaal zijn we allemaal. De titel van een artikel dat diaconaal consulent Irene Stok vorig jaar in Mozaïek schreef. En bij de start van een nieuw werkseizoen willen wij als diakenen deze gedachte graag opnieuw onder uw aandacht brengen. Niet omdat wij zo graag met de armen over elkaar achterover leunen, daarvoor word je geen diaken, maar om duidelijk te maken dat we als gemeenteleden met elkaar zoveel meer doen en kunnen doen.

Diaconaal zijn we allemaal! Dat zijn bijvoorbeeld degenen die vrijwilligerswerk doen bij organisaties als Toevlucht en Villa Vrede, degenen die zich inzetten voor de integratie van vluchtelingen in onze stad, die dak- en thuislozen begeleiden bij OMDUW, de gemeenteleden die mensen met financiële problemen weer op de rit helpen via Schuldhulpmaatje. Diaconaal zijn de jongeren die naar Bartimeus gaan om de bewoners daar te begeleiden naar en tijdens de kapeldienst, de Tuindorpkerkers die de diensten in de Van der Hoevenkliniek meemaken. Diaconaal kun je zijn door vrijwilliger te worden bij Exodus of door te helpen bij een supermarktactie voor de Voedselbank Overvecht. Cake bakken of autorijden om een feestelijke muziekmiddag met De Vrolijkheid mogelijk te maken voor kinderen uit het AZC, een sobere maaltijd koken of spullen verkopen op de vrijmarkt ten bate van ons ZWO-project: het zijn allemaal diaconale activiteiten. En voor wie liever tuiniert of klust: ook dat kan diaconaal, door aan te haken bij Present of HIP. Daarnaast kun je ook in je eigen kring diaconaal zijn, door eens te koken of boodschappen te doen voor een hulpbehoevende in je straat. Kortom, door om je heen te kijken en om te zien naar die ander, je medemens.

Diaconaal zijn we allemaal. Dat is dit jaar ook het motto van de tijdcollecte, inmiddels een goede gewoonte op startzondag. Op een aantal van bovengenoemde activiteiten kunt u dan (of eventueel later) intekenen. En als u interesse hebt in een doel of organisatie die u niet op het overzicht van de tijdcollecte vindt, kan een van de diakenen u meer informatie geven. Spreek ons gerust aan na de dienst of mail naar diaconie@tuindorpkerk.nl.

Namens de diaconie wens ik u een vruchtbaar diaconaal werkseizoen!
Christine Hoek