Dankbare diakenen

Een mooi fenomeen, dankbare diakenen. Hoe bereik je dat?

Nou, bijvoorbeeld door als gemeente bij een niet vooraf aangekondigde extra collecte ten bate van de slachtoffers van de ramp op Sulawesi direct al ruim 500 euro bij elkaar te brengen;

Door daar in de week daarna nog eens zo'n 150 euro aan toe te voegen (deze prachtige opbrengst is vanuit de algemene middelen van de diaconie aangevuld tot 1000 euro);

Door als kind van de kindernevendienst of 12-plusser mee te werken aan de Werelddiaconaatsdienst;

Door na die dienst versierde cakejes en boeken te verkopen, en later tassen vol lege flessen weg te brengen…. met als resultaat ruim 230 euro voor ons ZWO-project in Mali;

Door je als chauffeur aan te melden om de muziekmiddag met de Vrolijkheid opnieuw tot een succes te maken, en het sportief op te nemen als er uiteindelijk toch minder auto’s nodig zijn;

Door die middag als publiek aanwezig te zijn voor de enthousiast optredende kinderen uit AZC en Tuindorpkerk;

Door cake of ander lekkers mee te brengen om de muziekmiddag extra feestelijk te maken;

Door enthousiast te helpen bij de supermarktactie voor de Voedselbank;

Door de handen uit de mouwen te steken bij een Presentactie….

Tot slot een volgende diaconale activiteit om in uw agenda te noteren: zondag 11 november is het weer Sint Maarten. Dat betekent in Tuindorp de traditionele lampionoptocht. Een feestje waarbij de kinderen de laatste jaren niet alleen snoep voor zichzelf ophalen maar ook houdbare producten voor de Voedselbank. Tuindorpkerk en Pauluskerk zijn voor deze inzameling die avond tussen 18 en 20 uur geopend, maar u kunt ook uw bijdrage al ’s morgens inleveren. Een dringend verzoek van de Voedselbank om geen snoep en koek te doneren. Gezonde basisvoedingsmiddelen zijn en blijven heel hard nodig!

Een hartelijke groet van een dankbare diaconie aan een diaconale gemeente. We maken het samen waar: Diaconaal zijn we allemaal.

Christine Hoek