Een goed begin van het diaconale werk

Een presentatie bij de tijdcollecte van de diaconie op de startzondag, wat ga je daar van maken? O ja, het moet ergens tussen het ontbijt en de viering in en mag niet te lang duren! Ja, het moet natuurlijk wel informatie geven, en leuk zijn! Ga er maar aan staan!

Gelukkig is een gemiddelde diaken niet voor ’n kleintje vervaard, dus vooruit, we gaan een avond brainstormen en zie het resultaat, een diaconale quiz waar jong en oud op de startzondag aan mee deed, en kon winnen! Bij de eerste ronde ging Caroliene van Waveren met de diaconale eer strijken, en bij de tweede ronde kwam Guus de Leur als jonge winnaar uit de bus. Twee kandidaten voor het diakenschap?

De eerste vraag hebben we trouwens maar laten vervallen voor de uitkomst; daar struikelde zo goed als iedereen over! Is er toch wat geleerd!

Marianne Eijgenraam, voorzitter wijkdiaconie


Quizvragen wijkdiaconie Tuindorpkerk Utrecht / startzondag 2018

 1. Hoeveel diakenen heeft onze gemeente 8 of 149?

 2. Wat bracht in 2017 de wijkdiaconiecollecte gemiddeld op: is dit ongeveer 180 euro of ongeveer 150 euro.

 3. Wat was de hoogste opbrengst van een collecte van het afgelopen jaar? Was dat 630 of 530 euro, en waarvoor?

 4. De jongeren van onze gemeente helpen regelmatig in Driebergen bij Bartimeushage. Maar wat doen zij daar ?

 5. Hoe vaak gaan de 15+ jongeren met andere Tuindorpkerkers naar Bartimeushage? Is dat 6 of 8 keer per jaar?

 6. Een van de diaconale projecten in Utrecht is dat van de Voedselbank. Hoeveel uitgiftepunten van de Voedselbank zijn er in de stad Utrecht, zijn dat er 15 of 9.

 7. Wat is De Vrolijkheid: een activiteit van Asielzoekers Centrum Utrecht of een Utregs damesdispuut.

 8. De hoeveelste muziekmiddag wordt op 14 oktober a.s. door onze wijkgemeente georganiseerd, de 4e of de 6e? :

 9. Waar wordt gerepeteerd voor de muziekmiddag van de Vrolijkheid; is dat in het AZC of in de Tuindorpkerk?

 10. Wat is het grootste aantal muzikanten dat mee heeft gedaan bij een dergelijke muziekmiddag, zijn dat er 50 of 70?

 11. Waar staan de letters HIP voor, is dat Hulp in de pubertijd of Hulp in de praktijk.

 12. Hoeveel keer is er in 2017 bij HIP om hulp gevraagd? Zou dat 2315 of 3047 keer geweest zijn?

 13. Er zijn ook mensen die hulp aanbieden. Hoeveel waren dat er in 2017? 2533 of 2817 mensen?

 14. Hoeveel betaalde krachten werken er bij Present, de organisatie die ervoor zorgt dat we mensen thuis met individuele klussen kunnen helpen. Wordt dat door 4 of door 6 mensen gedaan?

 15. Hoeveel projecten zijn er door Present in 2017 in Utrecht uitgevoerd: 336 of 292?

 16. In de veertigdagentijd houden we drie keer een sobere maaltijd, waarvan de opbrengst bedoeld is voor het ZWO-project. Wat is het gemiddelde aantal deelnemers tijdens een sobere maaltijd: 25 of 30?

 17. Welk gerecht is geschikt voor een sobere maaltijd: linzensoep of chili con carne?

 18. Ook met een stand op de vrijmarkt zetten we ons als wijkgemeente in voor het ZWO-project. Wat is dit jaar de bestemming van het ZWO-project, is dat SAVE of Mali?

 19. Hoe hoog was de opbrengst van de Vrijmarkt dit jaar: 526 euro of 566 euro?

 20. Op welk doel is ons huidige ZWO-project gericht, is dat op onderwijs of op textielindustrie?


 Antwoorden behorend bij quizvragen wijkdiaconie Tuindorpkerk, startzondag 2018

 1. Onze gemeente telt zeker 149 diakenen; want diaken zijn wij namelijk allemaal. In onze wijkgemeente zijn 7 diakenen in het ambt bevestigd.

 2. Het goede antwoord is 180 euro, het gemiddelde van een wijkdiaconie-collecte was 182,90 euro. Geregeld plaatsen we de opbrengsten van de collecten in de Mozaïek.

 3. De hoogste opbrengst vorig jaar was 629,80 euro, een bedrag dat we op eerste Kerstdag ophaalden voor Kerk in Actie/Kinderen in de Knel. Een prachtig resultaat!

 4. Jongeren van onze gemeente gaan een aantal keer per jaar, met een aantal volwassenen, naar Bartimeushage in Driebergen, waar zij de bewoners naar de kapel brengen voor de kerkdienst en hen na de koffie weer naar hun eigen woning brengen. Een keer per jaar komt een aantal bewoners van Bartimeushage met de bus naar een kerkdienst in de Tuindorpkerk.

 5. Het juiste antwoord is dat de jongeren 6 keer per jaar naar Driebergen gaan.

 6. Er zijn 9 uitgiftepunten van de Voedselbank in Utrecht: in Kanaleneiland, Leidsche Rijn, Lombok, Lunetten, Ondiep, Overvecht, Rivierenwijk, Utrecht-Oost, Zuilen.

 7. De Vrolijkheid is verbonden aan het Asielzoekers Centrum Utrecht, en verzorgt daar activiteiten gericht op zang, dans en andere vormen van kunst en cultuur. De Tuindorpkerk organiseert een keer per jaar een gezamenlijk optreden met kinderen en jongeren, onder begeleiding van De Vrolijkheid.

 8. In oktober organiseerden we de 4e keer dit gezamenlijk optreden.

 9. Het repeteren gebeurt in het AZC, de uitvoering is in de Tuindorpkerk.

 10. In het jaar dat er vier AZC’s meededen, hadden we wel 70 muzikanten!

 11. HIP betekent Hulp in de Praktijk; en daar zijn nog wel wat extra handen voor gewenst.

 12. In 2017 is er 3047 keer om Hulp in Praktijk gevraagd bij HIP.

 13. Het aantal hulpbieders was in 2017 2533.

 14. Er zijn vier betaalde krachten actief bij Present.

 15. Present heeft in 2017 292 projecten uitgevoerd.

 16. Gemiddeld zijn er 30 deelnemers aan een sobere maaltijd.

 17. Bij een sobere maaltijd hoort linzensoep, omdat chili con carne met vlees is en daarmee een stuk minder sober is.

 18. Dit jaar ondersteunen we een project in Mali, vorige jaren was ons ZWO-project gericht op SAVE in India.

 19. De opbrengst van de Vrijmarkt dit jaar was 566,20 euro!

 20. Ons huidig ZWO-project is gericht op ‘onderwijs’ in Mali, het SAVE-project was gericht op de textielindustrie in India.