Diaconie

Adventspotten 2019 voor Voedselbank Overvecht

Aan de Berezinadreef in Overvecht is één van de acht uitgiftepunten van de Voedselbank in Utrecht te vinden. De Voedselbank verstrekt gratis voedsel aan mensen die in financiële nood verkeren. Een deel van de klanten van de Voedselbank komt liever niet in aanraking met de hulpverlening. Via deze weg krijgen mensen toch de hulp die zij nodig hebben om hun financiële situatie te verbeteren. Ook kunnen ze gemotiveerd worden om uit een eventueel sociaal isolement te komen.

Lees meer...

Activiteiten in de Adventsperiode

Net als vorig jaar gaan we in december Present ondersteunen door kerstpakketten samen te stellen voor mensen die wel een dergelijk pakket kunnen gebruiken.

Lees meer...

Armoedeonderzoek 2019

“Arm. En wat doet de kerk?” Dat is de titel van het armoedeonderzoek 2019 dat in november namens de kerken is overhandigd aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieruit blijkt dat de kerken een aanzienlijke rol hebben bij het geven van steun aan armen. In 2018 was dat ruim 40.7 miljoen euro aan hulp en 1,3 miljoen uur aan kerkelijk vrijwilligerswerk (omgerekend goed voor 47.9 miljoen euro).

Lees meer...

Adventpotten

Op de oproep, mee te denken over mogelijke doelen voor advent- en vastenpotten, kreeg de diaconie verschillende reacties. Fijn dat u zo betrokken bent!

Lees meer...

Winterkleding voor dakloze mensen

Het is al eerder genoemd, maar ter herinnering: We gaan het Utrechtse straatpastoraat helpen met het inzamelen van winterkleding voor dakloze mensen. Als wijkdiaconie zamelen we sjaals, mutsen, handschoenen, vesten, jassen en sokken in. Heeft u deze kledingstukken over en zijn ze van goede kwaliteit (en schoon!), dan kunt u ze tot 1 december meenemen naar de kerk. De diaconie zorgt dat ze bij straatpastor Wieke de Wolff belanden.