Kerkenraad

Reactie van de classispredikant

Geachte kerkenraad,   Allereerst wil ik u heel hartelijk danken voor de gastvrijheid die u bood. Het is voor mij telkens weer mooi een inkijkje te krijgen in het gemeenteleven. Ik probeer na het gesprek altijd een paar dingen op papier te zetten die me bij bleven of die nog bij mij opkomen.

Lees meer...

uit de kerkenraad, november 2020

Zo niet : Zonder corona zou het er allemaal heel anders hebben uitgezien. Dan zou classispredikant Trinette Verhoeven eerst een gesprek hebben gehad met onze voorganger.

Lees meer...

uit de kerkenraad oktober 2020

Als je het verslag leest van de afgelopen kerkenraadsvergadering heb je niet door dat de deelnemers daarvan niet gezellig bij elkaar zaten in de Blauwe Zaal, nippend aan de koffie of de thee (en één glas water graag!) die Johan Jansze zoals altijd verzorgt. In werkelijkheid zaten de deelnemers thuis achter hun laptop (12 oktober 2020).

Lees meer...

Uit de Kerkenraad september 2020

Het valt niet mee om verslag te doen van wat er tijdens de kerkenraadsvergadering van 22 juni allemaal besproken werd. Daarvoor kan ik een beroep doen op de notulen die daarvan gemaakt zijn, dat weet ik ook wel, maar een mogelijk gebrek aan vermeldenswaardige inhoud is helemaal niet het probleem, het is vooral een mentale kwestie. Ik zit al teveel met mijn hoofd bij wat de toekomst van ons vraagt, merk ik. 

Lees meer...

uit de kerkenraad, mei 2020

Om het niet de hele avond over aan corona gelieerde zaken te hebben opende Wil van Dijk met het gedicht Pinksteren van K. Heeroma en omdat onze penningmeester wel onze financiële belangen nauwgezet en assertief behartigt zonder lid te zijn van de kerkenraad namen we punten met euro-tekens als eerste door. Dan kon hij weer op tijd naar De Pan.

Lees meer...