Kerkenraad

Uit de kerkenraad, september 2019

Ouroboros

De ouroboros is de slang die zichzelf in de staart bijt en zo vallen begin en einde samen.

Lees meer...

Uit de Kerkenraad, maart 2019

Vanwege de ellendige aanslag op het 24 Oktoberplein en de commotie die deze in onze contreien teweegbracht, werd de kerkenraadsvergadering van maart een week uitgesteld en zo zaten we op 25 maart in een steeds slechter verlichte Blauwe Zaal.

Lees meer...

Uit de Kerkenraad, februari 2019

Om 20.00 uur precies voert Corrie Kamphof ons het vergaderbos in door aandacht te vragen voor drie bomen die ieder een representant zijn van de manier waarop mensen het verlies van een dierbare verwerken. Daarmee is de vergadering geopend. Daarna neemt de voorzitter het stokje over om ons naar en door het productiebos van deze avond te voeren.

Lees meer...

Uit de kerkenraad, Januari 2019

Voordat de Kerkenraad voor het eerst bijeen kwam dit jaar had een behoorlijke delegatie elkaar al gezien op de nieuwjaarsreceptie van het PGU, een typische netwerkaangelegenheid, waarbij me het grote aantal Tuindorpkerkers opviel. Vandaar dat ik met een gerust hart eerder weg meende te kunnen gaan.

Lees meer...

Uit de Kerkenraad, november 2018

Op het moment dat ik dit schrijf, luistert Henk Walvoort naar muziek uit de tijd van de Hugenoten. Misschien wel naar Psalm 67 of naar Peccantum me quotidie. Dit weet ik omdat hij me zojuist mailde. Zijn berichtje begint als volgt: ‘Met op de achtergrond de prachtige Hugenotenmuziek, die ik van jullie heb gekregen, lees ik […]’

Lees meer...