Uit de kerkenraad november 2019

Ik was er niet bij, bij de vergadering van 14 oktober, maar Wil van Dijk zorgde voor een verslag waaruit ik de volgende punten lepel.

Martijn opent met de tekst van de dag van de chrch-app. Ja, die app heet chrch. Martijn beveelt hem van harte aan. Het ziet ernaar uit dat die app in de toekomst alle relevante informatie beschikbaar heeft, maar dus ook een tekst voor de dag.

De Vierkrachtviering riep van tevoren al reacties op. De eerste verse indruk naderhand: koffie vooraf, aanvangstijd, muziek, ervaringsverhalen en opkomst werden zeer gewaardeerd. Wel vonden veel mensen een bijeenkomst van meer dan anderhalf uur erg lang, de dienst zou ook meer een eenheid mogen worden, met minder losse elementen, gemeenteleden willen ook zingen; graag bijzondere aandacht voor de behapbaarheid voor 12-minners en 90-plussers.
(Waarbij ondergetekende opmerkt dat het toch prachtig is dat we rekening mogen houden met mensen van zo uiteenlopende leeftijd. Dat geeft een goed Tuindorpkerkgevoel.)
Er volgt uiteraard een evaluatie.

De smart tv en de de papieren liturgie worden onderwerp van nader onderzoek.
De vraag hoe we mensen als vrijwilliger bij de kerk betrokken houden en krijgen wordt opgeworpen.
De begroting van 2020 laat zien dat de rek er wel een beetje uit dreigt te raken. Kaasschaaf en slimmigheidjes bieden soelaas, zoals brieven zelf bij iemand in de bus stoppen en niet door de post laten bezorgen.
Een oproep aan randkerkelijken om toch bij te dragen, heeft ook iets opgeleverd.

Met dank aan Wil van Dijk
Len Borgdorff